ไอเดียแบบบ้านสำหรับครอบครัว บ้านอยู่สบายในพื้นที่จำกัด

เมื่อทุกคนควรมีบ้านเป็นพื้นฐานของชีวิต บ้านและสวน จึงชวน คุณจูน เซคิโน Junsekino Architect and Design มาร่วมออกแบบและแบ่งปันไอเดีย แบบบ้าน ให้ดาวน์โหลดฟรี เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการมีบ้าน และได้ต้นแบบบ้านที่ดีแม้มีพื้นที่จำกัด

แบบบ้าน
“บ้านจะไม่มีคำว่าเก่าหรือใหม่ เพราะว่ามันไม่มีความเฟอร์เฟ็กต์ มันก็มีความแบบค่ากลางๆ ที่คนสามารถอยู่กับมันได้ นี่คือสิ่งที่อยากให้คนเห็นบ้านหลังนี้และเอาไปใช้ต่อ” – จูน เซคิโน

ความต้องการในการมีบ้านสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 – 5 คนอาจมีทั้งการต้องการความเป็นส่วนตัว และพื้นที่ส่วนกลางที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทว่ายังมีพื้นที่สีเขียวให้ผ่อนคลาย เป็นความสัมพันธ์ที่มีสัมพันธ์ระหว่าง คน สเปซ และธรรมชาติ และนี่คือ หัวใจหลักในการออกแบบบ้านครอบครัวของ คุณจูน เซคิโน Junsekino Architect and Design แบบบ้าน

แนวคิดการออกแบบ

คุณจูนออกแบบบ้านเพื่อผู้มีรายได้ปานกลาง มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4-5 คน พ่อ แม่ และลูก 3 คน มีความแตกต่างทางช่วงวัย และมีพื้นที่ประมาณ 50 – 80 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มาก เพียงพอต่อการใส่ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ การออกแบบ ดีไซน์เป็นบ้าน 3 ชั้น เพื่อเซฟพื้นที่บนพื้นผิวดิน แต่ได้พื้นที่ทางอากาศหรือชั้นต่างๆ ของบ้านเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของคนในครอบครัว
นอกจากนี้ ยังคำนึกถึงความยั่งยืน ซึ่งไม่ได้มีความหมายแค่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การกู้โลก แต่หมายถึงการมีแล้วใช้อย่างไรให้ยาวนานที่สุด เหมาะสม คุ้มค่า เช่น ใช้พื้นที่น้อย ใช้วัสดุที่มีขายทั่วไป หาซื้อเพื่อซ่อมแซมได้ง่าย และสร้างความรู้สึกเป็น “บ้าน” ที่ครอบครัวจะอยู่ร่วมกัน

แบบบ้าน
แบบบ้าน
แบบบ้าน

พื้นที่ใช้งาน

แปลนบ้านชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับครอบครัว (Common area) พื้นที่ครัว ห้องนั่งเล่น ที่คนในบ้านสามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน อยู่ในพื้นที่ร่วมกันได้ (แต่อาจจะคนละมุม) คือมีทั้งความเป็นส่วนตัวและส่วนรวมในพื้นที่เดียวกัน ชั้น 2 เป็นพื้นที่ส่วนตัว ห้องนอนพ่อแม่ ชั้น 3 ห้องนอนลูก

จากนั้นออกแบบบ้านให้มี Function ต่างๆ แล้ว ยังไม่ทอดทิ้งธรรมชาติรอบตัว คือ เรื่องแดด ลม น้ำ สภาพแวดล้อม คุณจูนจึงออกแบบให้มีต้นไม้เป็น “ใจบ้าน” ให้ทุกคนเข้าถึงพื้นที่สีเขียว มีร่มเงา และเปิดรับแดดเพื่อให้บ้านสว่าง และมีกระจกที่เปิดรับลม ลดการใช้หรือตัดการใช้เครื่องปรับอากาศ
สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ แบบบ้านครอบครัว นี้ คุณจูนยังออกแบบเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสำหรับแต่ละครอบครัวได้ เพราะแบบบ้านสำหรับครอบครัว ก็ควรเป็นแบบบ้านที่แต่ละครอบครัวอยู่แล้วสบาย อยู่แล้วมีความสุข มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนในครอบครัว

แบบบ้าน
แบบบ้าน
แบบบ้าน

กดดาวน์โหลดไอเดียแบบบ้านสำหรับครอบครัว

หมายเหตุ : แบบบ้านในนี้ประกอบด้วยไอเดียการออกแบบ และแบบทางสถาปัตยกรรม การนำไปก่อสร้างจำเป็นต้องมีสถาปนิก/วิศวกรปรับแบบให้เข้ากับพื้นที่ ทำแบบโครงสร้าง และงานระบบเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุญาตก่อสร้าง


ข้อมูลแบบบ้านครอบครัว

  • บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
  • พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร
  • ขนาดบ้าน 3.50 x 9 เมตร
  • สำหรับพักอาศัย 4- 5 คน

เรื่อง : ธัญยธรณ์ นาราเต็มทรัพย์

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล


แบบบ้านสำหรับคนโสด อยู่สบายและสร้างได้ทุกพื้นที่

แบบบ้านลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ เพื่อพ่อแม่และเข้าใจลูก

แบบบ้านสร้างอาชีพ ปรับพื้นที่เพื่อการค้าขาย

แบบบ้านพึ่งตน สร้างแหล่งอาหาร สร้างความมั่นคง

ติดตามบ้านและสวน