ไอเดียบันไดในสวน แก้ปัญหาระดับความสูงของพื้นที่รอบบ้านที่ไม่เท่ากัน

พื้นที่ลาดชัน หรือมีระดับ อาจเป็นบ้านที่อยู่ตามพื้นที่ใกล้เนินเขา ตั้งอยู่บนเนิน หรือบนพื้นที่ลาดเอียง  รวมถึงบ้านทั่วไปที่มีระดับความสูงของพื้นที่รอบบ้านไม่เท่ากัน เช่น หน้าบ้านสูงกว่าหลังบ้าน ตัวบ้านที่มีการยกระดับจากพื้นที่โดยรอบ ซึ่งยากที่จะปรับหรือถมดินให้เป็นพื้นที่ราบได้เท่ากันทั้งหมด

การจัดสวนอย่างมีระดับ จึงมักใช้การเล่นระดับชั้นของขั้นบันได โดยค่อย ๆ เพิ่มสเต็ปการเดินให้ลื่นไหล เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมหรือเปลี่ยนถ่ายระดับพื้นที่ภายในสวนได้อย่างแนบเนียน อีกทั้งยังทำหน้าที่คล้ายกับกำแพงกันดิน กันไม่ให้ดินไหล รวมถึงช่วยให้การออกแบบสวนน่าสนใจและดูมีมิติมากขึ้น แต่ทั้งนี้ บันไดในสวน ควรออกแบบขั้นบันไดให้มีขนาดกว้างขวางเพื่อไล่ระดับ ค่อย ๆ ลดความชัน มีความสูงและระยะที่พอดีจังหวะก้าวเพื่อไม่ให้สะดุด และควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สวนในเวลากลางคืน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือการจัดการทางระบายน้ำ เพราะบริเวณจุดต่ำสุดของพื้นที่อาจมีปัญหาเกิดน้ำท่วมขังเป็นแอ่ง ทำให้รากของต้นไม้เน่าได้ 

เพิ่มความผ่อนคลายด้วยเสียงน้ำตกจากหัวสิงห์พ่นน้ำที่อยู่อยู่กับบันไดข้างตัวบ้าน ซึ่งเล่นระดับสูงต่ำตามรูปแบบของอาคารที่ออกแบบให้ถนนหน้าบ้านสูงกว่าระดับดินปกติ เพื่อป้องกันน้ำท่วม
จัดพื้นที่สวนให้ลัดเลาะไปตามแนวรั้วบ้านเป็นขั้นบันไดไต่ระดับ เพื่อเชื่อมระหว่างพื้นที่บริเวณด้านหน้าเข้าสู่ตัวบ้าน
 โดยปลูกไม้พุ่มขนาดเล็กและไม้คลุมดินช่วยลดทอนความแข็งกระด้างของแนวพื้นทางเดินหินที่เป็นแนวตรงยาวให้ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
บันไดในสวน
สร้าง บันไดในสวน ในดูสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่บริเวณโดยรอบ และล้อไปกับเส้นสายของอาคาร
บันไดในสวน
บันไดในสวน
ออกแบบแนวทางเดินโดยปูหินกรวดให้ลัดเลาะไปตามเงาไม้ สลับด้วยการวางไม้หมอนไว้เป็นขั้นบันได เพื่อเปลี่ยนระดับของพื้นที่
บันไดในสวน