พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน

วันพืชมงคล ปี 2566 กรมการข้าว แจกฟรี 6 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน

พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน
พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน

วันพืชมงคล ปี 2566 กรมการข้าว แจกฟรี 6 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6 พันธุ์ จำนวน 2,244 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 พ.ค. 66 และนำไปบรรจุซองพลาสติก จำนวน 400,000 ซอง เพื่อแจกจ่ายให้ผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล

ในส่วนของพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานประกอบด้วย

1 ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จำนวน 539 กิโลกรัม บรรจุ 80,000 ซอง

2 ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จำนวน 325 กิโลกรัม บรรจุ 60,700 ซอง

3 กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 386 กิโลกรัม บรรจุ 72,500 ซอง

4 กข85 เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงถึง 862 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน 521 กิโลกรัม บรรจุ 98,600 ซอง

5 กข87 เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่ม ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว คุณภาพเมล็ด
ทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 400 กิโลกรัม บรรจุ 75,300 ซอง

6 กข6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี
มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล จำนวน 73 กิโลกรัม บรรจุ 12,900 ซอง

สำหรับท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถสอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3794 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในส่วนของการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับพันธุ์ข้าวได้ปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 ณ จุดให้บริการ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจังหวัดกรุงเทพฯ สามารถรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่ อาคารที่ทำการกรมการข้าว ชั้น 1 และส่วนภูมิภาคสามารถรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม พระราชพิธีจรดพระนังคลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และ นางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร พระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่มและ พระโคพูล และสำหรับวันสวดมนต์การพระราชพิธีพืชมงคล จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้รับพระแสงปฏักในพระราชพิธี

ที่มา

https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/ 7014

https://www.ricethailand.go.th/page.php?pid= 25745

บทความที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่

10 ข้อเตือนใจก่อนไป ทำเกษตร สาเหตุที่ทำเกษตรแล้วไม่ประสบความสำเร็จ

ออกแบบพื้นที่ทำเกษตรในแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”