ต้นไม้คลายร้อน

8 ต้นไม้คลายร้อน ปลูกในบ้าน ช่วยลดอุณหภูมิ เพิ่มความเย็น

ต้นไม้คลายร้อน
ต้นไม้คลายร้อน

ต้นไม้คลายร้อน กับช่วงที่อากาศยิ่งร้อนระอุขึ้นทุกวัน นาทีนี้วิธีไหนที่จะช่วยลดความร้อนได้ก็คงต้องลอง วันนี้ บ้านและสวน ขอแนะนำ 8 ต้นไม้ที่สามารถปลูกในบ้านและในห้องได้ เพื่อช่วยคลายความร้อนให้ลดน้อยลง รวมถึงช่วยให้อุณหภูมิในห้องลดลง อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความร้อน ลดอุณหภูมิ เพิ่มความเย็น ในห้องและลดค่าไฟในบ้านได้ ดังนี้

ไอวี่ เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก ลำต้น ทอดเลื้อยได้ไกล 2 – 4 เมตร ใบมีรูปไข่กว้าง เว้าเป็น 3 – 5 พู กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 7 – 8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาสีเขียว ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างสีขาวหรือสีครีมซึ่งเป็นที่นิยม และพันธุ์สีเขียวด่างขาว ก้านใบยาว ส่วนดอกออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ดอกย่อยสีขาว ออกดอกเดือนธันวาคมถึงมีนาคม แต่มักไม่ค่อยออกดอกให้เห็น ไม่ติดผล สามารถปลูกใน ดินร่วน ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง ชอบพื้นที่แสงแดดเต็มวันและครึ่งวัน โดยขยายพันธุ์แบบปักชำกิ่ง หากปลูกในที่มีแสงแดดจัด ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

กวักมรกต คือไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. จัดอยู่ในวงศ์ Araceae เป็นไม้อวบน้ำ ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะใบสีเขียวเป็นมัน มีใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่โคนมน และปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบ หนา และอวบน้ำ มีดอกออกเป็นช่อ คล้ายดอกหน้าวัว สีเหลืองนวลแกมเขียวอ่อน ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัว ชำต้น และชำใบ เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ficus elastica อยู่ในวงศ์ Moraceae เช่นเดียวกับโพ มะเดื่อ กร่าง และไทรชนิดต่าง ๆ ชื่อระบุชนิด elastica แปลว่า “ยาง” สื่อถึงน้ำยางสีขาวในต้นนั่นเอง ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งแผ่กว้าง ถ้าปลูกลงดินจะสูงได้ถึง 25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว รูปรี หรือรูปไข่กลับ ขอบใบเรียบ ใบหนาแข็งเกลี้ยงเป็นมัน มีหูใบสีชมพูหรือสีแดงห่อหุ้มยอดอ่อนไว้ ก้านใบสีแดงเรื่อ ดอกขนาดเล็ก แยกเพศออกเป็นคู่ ผลทรงกลมรี เมื่อแก่เป็นสีเหลือง ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใบด่างที่มีสีสันสวยงาม เช่น ด่างสีขาว เหลือง หรือสีเข้มเกือบดำ และพันธุ์แคระ

จั๋ง (Broad Lady Palm หรือ Bamboo palm, ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Chamaedorea seifrizii) ลักษณะต้นเป็นกอ สูงประมาณ 2-4 เมตร ใบเป็นแฉกคล้ายพัด สีเขียวเข้มเป็นมัน จากรายงานเรื่อง Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement เป็นการศึกษาค้นคว้าขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซา (NASA) ร่วมกับ Associated Landscape Contractors of America (ALCA) ได้ค้นพบว่า ไม้ที่ปลูกในบ้านหรือที่เราใช้ตกแต่งห้องต่างๆ มีประสิทธิภาพในการดูดซับและกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เบนซิน และสารมลพิษอื่นๆ หนึ่งในนั้นคือ ต้นจั๋ง ต้นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับการยอมรับจากนาซาว่าสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้จริง และเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างทั่วโลก และยังช่วยให้ห้องเราสวยงามขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีพืชที่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่อีกประมาณ 50 ชนิด

ไทรใบสัก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ficus lyrata Warb อยู่ในวงศ์ Moraceae เป็นไม้ประเภท ไม้พุ่ม มีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ชื่อระบุชนิดตั้งขึ้นตามลักษณะรูปใบที่คล้ายกับพิณฝรั่ง ในธรรมชาติเป็นไม้อิงอาศัยตามเรือนยอดของไม้ใหญ่ก่อนจะหยั่งรากลงมาบนพื้นดิน ลำต้นสูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนเทา ขณะที่ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้างถึงรูปกลม โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมีติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้ม หนาเป็นมัน เห็นเส้นกลางใบและเส้นใบย่อยชัดเจน มีหูใบหุ้มยอด ชอบดินร่วนระบายน้ำดี และ แสงแดดปานกลางถึงรำไร ไม่ชอบแสงแดดจัด ส่วนน้ำ ชอบน้อยถึงปานกลาง สามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งกับตอนกิ่ง นิยมปลูกประดับสวน หากปลูกลงดินต้นสูงถึง 5-12 เมตร แต่สามารถควบคุมต้นให้โตช้าลงได้ เติบโตได้ดีในที่แสงน้อย ใบไม่ร่วงง่าย จึงปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งในบ้านได้ดี ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นชนิดแคระและชนิดใบด่างอีกด้วย

ลิ้นมังกร มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่แห้งแล้ง ตามทุ่งหญ้าสะวันนาชายขอบทะเลทรายของทวีปแอฟริกาและบางส่วนในตะวันออกกลาง อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเมืองไทยมีผู้นำเข้ามาปลูกเลี้ยงกันมายาวนาน โดยชนิดแรกๆ ที่รู้จักและนิยมปลูกประดับรอบบ้านคือ Sansevieria canaliculata ที่เรียกกันว่า ว่านงาช้าง หรือว่านงู และ S. trifasciata ซึ่งเติบโตได้ดีให้สีสันสวยงามในบ้านเรา ปัจจุบันเกิดการกลายพันธุ์เป็นลักษณะใหม่ที่ต่างจากเดิม เช่น ใบด่าง ใบสั้น ใบบิด หรือแคระ และเป็นหนึ่งในไม้ประดับของไทย ที่มีการปลูกเลี้ยงและมีการปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดลูกผสมที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมมากมาย

ซานาดู คือไม้ล้มลุกขนาดกลาง ที่มีรากอิงอาศัย มีอายุยืนยาวหลายปี ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ฟิโลเดนดรอน ซานาดู (Philodendron Xanadu) เป็นไม้ประดับจำพวกไม้ใบที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ มีลักษณะเป็นกอ ใบเป็นรูปทรงหยักสวยงาม ขนาดความสูงปานกลาง ราว 50 – 60 เซนติเมตร ถือเป็นไม้ใบที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะใช้เป็นต้นไม้ตกแต่งบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายตาแล้ว ยังเป็นหนึ่งในต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถเพิ่มความสดชื่นและมอบอากาศที่ดีให้บ้านของคุณได้เป็นอย่างดีด้วย

มอนสเตอร่า คือชื่อสกุลหนึ่งของพรรณไม้ ในวงศ์ ARACEAE ซึ่งคำว่า Monstera มากจากภาษาละติน คำว่า monstrum มีความหมายว่า แปลกประหลาดหรือผิดปกติ ซึ่งมีที่มาจากรูปทรงของใบที่ดูแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไป คือมีรูหรือริ้วอยู่บนใบ หลายคนตั้งสมมุติฐานว่ารูหรือรอยฉีกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้อาจช่วยลดแรงต้านลมในธรรมชาติที่พัดผ่าน หรือบางก็ว่าช่วยให้น้ำสามารถไหลลงไปที่รากและลำต้นได้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ https://www.baanlaesuan.com/235543

ต้นไม้คลายร้อน
ต้นไม้คลายร้อน

ภาพประกอบ maysday

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การไฟฟ้านครหลวง MEA