WEWORK THE PARQ โคเวิร์กกิ้งสเปซ สัญชาติอเมริกัน ที่ตกแต่งแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นท่ามกลางความทันสมัย


WEWORK สตาร์ทอัพโคเวิร์กกิ้งสเปซสัญชาติอเมริกัน ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก และ สาขาใหม่ในโครงการมิกซ์ยูส The PARQ นับเป็นสาขาที่ 4 โดยออกแบบภายใต้แนวคิด “work well and live well “ พร้อมองค์ประกอบการตกแต่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ามกลางความทันสมัยตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ WeWork


ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานแบบ Hot Desk สำนักงานส่วนตัว ห้องประชุมต่าง ๆ และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดที่นี่เน้นความสำคัญของการเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการพบปะพูดคุย และนั่งทำงาน


ด้านการออกแบบตกแต่ง WeWork ผสานบรรยากาศร่วมสมัยเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยแสดงออกผ่านเฟอร์นิเจอร์ และองค์ประกอบการตกแต่งต่าง ๆ เช่น โคมไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีโคมลอยทางภาคเหนือของไทย รวมไปถึงการใช้กระเบื้องโมเสกที่พบได้ตามศาสนสถานต่าง ๆ


นอกเหนือจากรายละเอียดท้องถิ่นในแต่ละองค์ประกอบแล้ว ที่นี่ก็ยังคงไม่ทิ้งเอกลักษณ์สเปซของ WeWork อย่างการใช้บันไดผสานกับพื้นที่เปิดโล่ง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางพร้อมบริการเครื่องดื่ม ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันได้อย่างดี


ติดต่อ: WeWork
ที่ตั้ง: 88 The PARQ Building ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯภาพ: WeWork

WORKSPACE โคเวิร์กกิ้งสเปซที่มีห้องสมุดพร้อมเลือกใช้วัสดุ