รวม 50 พรรณไม้น่าปลูก ที่ใครๆก็ต้องอยากหามาปลูกในสวน

11.นีออน

นีออน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucophyllum frutescens (Berland.) I. M. Johnst.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ดิน : ดินทุกชนิด

12.พุดสวน

พุดสวน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem.&Schult.
วงศ์: Apocynaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ําดี

13.หมากเหลือง

หมากเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf.
วงศ์: Arecaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

14.จั๋งจีน

จั๋งจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis humilis Blume
วงศ์: Arecaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงร่ม
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว

15.สนใบพาย

สนใบพาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Podocarpus polystachyus R.Br. exEndl.
วงศ์: Podocarpaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรํา ไร
น้ํา : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ทนดินเค็ม

16.ยี่เข่ง

ยี่เข่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lagerstroemia indica
วงศ์: Lythraceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

17.โมก

โมก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia religiosa (Tejsm&Binn.) Benth. ex Kurz
วงศ์: Apocynaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนน้ําท่วมขังได้สูงถึง 1 เมตร
ดิน : ดินทุกประเภท

18.แก้ว

แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Murraya paniculata (L.) Jack
วงศ์: Rutaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย

19.ทองอุไร

ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma stans
วงศ์: Bignoniaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ทุกประเภท

20.ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus sp.
วงศ์: Moraceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง ทนน้ําท่วม
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี