รวม 50 พรรณไม้น่าปลูก ที่ใครๆก็ต้องอยากหามาปลูกในสวน

31.บาหยา

บาหยา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Asystasia gangetica (L.) Anderson
วงศ์: Acanthaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

32.หน้าวัว

หน้าวัว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium spp.
วงศ์: Araceae
แสง : แดดครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายดี

33.บีโกเนีย

บีโกเนีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Begonia spp. & hybrid
วงศ์: Begoniaceae
แสง : แดดครึ่งวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : วัสดุปลูกอุ้มน้ําและระบายน้ําได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับ

34.คล้า

คล้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Calathea spp.
วงศ์: Marantaceae
แสง : แดดร่มและรําไร
น้ำ : ปานกลาง และความชื้นในอากาศสูง
ดิน : ดินปนทรายหรือดินร่วน ระบายน้ําดี

35.เฟินสไบนาง

เฟินสไบนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepid sp.
วงศ์: Lomariopsidaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : วัสดุปลูกระบายน้ําดี

36.สับปะรดสี

สับปะรดสี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Neoregelia spp. & hybrid
วงศ์: Bromeliaceae
แสง : แดดครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง
ดิน : วัสดุปลูกที่ร่วนโปร่ง ระบายนํา้และอากาศได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับ

37.กล้วยไม้

กล้วยไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium spp.
วงศ์: Orchidaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง อากาศถ่ายเทสะดวก
ดิน : วัสดุปลูกระบายน้ําดี เช่น กาบมะพร้าว หรือคบไม้

38.เฟินกนกนารี

เฟินกนกนารี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Selaginella spp.
วงศ์: Selaginellaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : มาก
ดิน : ดินร่วนหรือกาบมะพร้าวสับ

39.เฟินใบมะขาม

เฟินใบมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
วงศ์: Nephrolepidaceae
แสง : แดดครึ่งวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลางถึงมาก
ดิน : ดินร่วนปนทรายหรือกาบมะพร้าวสับ

40.เคราฤาษี

เคราฤาษี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tillandsia usneoides L.
วงศ์: Bromeliaceae
แสง : แดดเต็มวันหรือครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง ชอบความชื้นในอากาศสูง อากาศถ่ายเทสะดวก
ดิน : ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก เพียงแขวนไว้กับกิ่งไม้ ราวระเบียง หรืออื่นๆ