รวม 50 พรรณไม้น่าปลูก ที่ใครๆก็ต้องอยากหามาปลูกในสวน

ในช่วง 1-2 ปีมานี้วงการต้นไม้ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง อาจเป็นเพราะเราเริ่มกลับมาอยู่บ้านและโหยหาธรรมชาติในบ้านกันมากขึ้น ซึ่งการจัดสวนโดยพื้นฐานจํา เป็นต้องมีการผสมผสานต้นไม้หลากหลายประเภท ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ขนาดกลาง ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และไม้เลื้อยเข้าไว้ด้วยกัน หากใครยังไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรดี หรือมีความรู้เรื่องต้นไม้ไม่เยอะ เราได้รวบรวมต้นไม้น่าปลูกที่นิยมนํามาใช้จัดสวนอยู่เสมอมาเป็นตัวเลือกให้ทุกท่านนํา ไปใช้งานกัน ดังนี้

1.ราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia fistula
วงศ์: Fabaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนปนทราย ทนดินเลว

2. สนฉัตร

สนฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
วงศ์: Araucariaeae
แสง : แดดรําไรหรือตลอดวัน ต้นที่โตแล้วต้องการแสงแดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ํา และอากาศได้ดี

3. กระดุมไม้ใบเงิน

กระดุมไม้ใบเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Conocarpus erectus var. sericeus E.Forst. ex DC.
วงศ์: Combretaceae
แสง : แดดจัดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินร่วนระบายน้ําดี ทนดินเค็ม

4.จิกน้ํา

จิกน้ํา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
วงศ์: Lecythidaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : มาก ทนน้ําท่วม
ดิน : ดินทุกชนิด

5.เสม็ดแดง

เสม็ดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygiumcinerea (Kurz) Chantar. & J. Parn.
วงศ์: Myrtaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

6.หลิว

หลิว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix babylonica L.
วงศ์: Salicaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : มาก
ดิน : ดินร่วน

7.องุ่นทะเล

องุ่นทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Coccoloba uvifera (L.) L.
วงศ์: Polygonaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ไม่ชอบน้ําขังแฉะ
ดิน : ดินร่วนระบายน้ําดี ทนแล้ง ทนดินเค็ม

8.ไคร้ย้อย

ไคร้ย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Elaeocarpus grandiflorus Sm.
วงศ์: Elaeocarpaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนชุ่มชื้น อินทรียวัตถุสูง

9.ยางอินเดีย

ยางอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
วงศ์: Moraceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม

10. ซิลเวอร์โอ๊ก

ซิลเวอร์โอ๊ก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Grevillea robusta
วงศ์: Proteaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ระบายน้ําดี ดินเป็นกรดอ่อนๆ ถึงกลาง

11.นีออน

นีออน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucophyllum frutescens (Berland.) I. M. Johnst.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ดิน : ดินทุกชนิด

12.พุดสวน

พุดสวน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem.&Schult.
วงศ์: Apocynaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ําดี

13.หมากเหลือง

หมากเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf.
วงศ์: Arecaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

14.จั๋งจีน

จั๋งจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis humilis Blume
วงศ์: Arecaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงร่ม
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว

15.สนใบพาย

สนใบพาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Podocarpus polystachyus R.Br. exEndl.
วงศ์: Podocarpaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรํา ไร
น้ํา : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ทนดินเค็ม

16.ยี่เข่ง

ยี่เข่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lagerstroemia indica
วงศ์: Lythraceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

17.โมก

โมก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia religiosa (Tejsm&Binn.) Benth. ex Kurz
วงศ์: Apocynaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนน้ําท่วมขังได้สูงถึง 1 เมตร
ดิน : ดินทุกประเภท

18.แก้ว

แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Murraya paniculata (L.) Jack
วงศ์: Rutaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย

19.ทองอุไร

ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma stans
วงศ์: Bignoniaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ทุกประเภท

20.ไทรเกาหลี

ไทรเกาหลี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus sp.
วงศ์: Moraceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง ทนน้ําท่วม
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

21.พยับหมอก

พยับหมอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumbago auriculata Lam.
วงศ์: Plumbaginaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

22.กุหลาบ

กุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa chinensis Jacq. var minima Voss.
วงศ์: Rosaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
ดิน : ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ํา
และอากาศดี

23.ชาฮกเกี้ยน

ชาฮกเกี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carmona retusa (Vahl.) Masum
วงศ์: Boraginaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้งได้ดี
ดิน : ดินร่วน

24.แวววิเชียร

แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว

25.ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว

26.อากาเว่

อากาเว่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Agave spp.
วงศ์: Agavaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนและดินทราย

27.หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cordyline fruticose (L.) A.Chev.
วงศ์: Agavaceae
แสง : แดดครึ่งวันหรือรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

28.ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth
วงศ์: Araceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

29.กระดาด

กระดาด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don
วงศ์: Araceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินเหนียวหรือดินร่วน

30.ผกากรอง

ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lantana camara L.
วงศ์: Verbenaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย

31.บาหยา

บาหยา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Asystasia gangetica (L.) Anderson
วงศ์: Acanthaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

32.หน้าวัว

หน้าวัว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium spp.
วงศ์: Araceae
แสง : แดดครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายดี

33.บีโกเนีย

บีโกเนีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Begonia spp. & hybrid
วงศ์: Begoniaceae
แสง : แดดครึ่งวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : วัสดุปลูกอุ้มน้ําและระบายน้ําได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับ

34.คล้า

คล้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Calathea spp.
วงศ์: Marantaceae
แสง : แดดร่มและรําไร
น้ำ : ปานกลาง และความชื้นในอากาศสูง
ดิน : ดินปนทรายหรือดินร่วน ระบายน้ําดี

35.เฟินสไบนาง

เฟินสไบนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepid sp.
วงศ์: Lomariopsidaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : วัสดุปลูกระบายน้ําดี

36.สับปะรดสี

สับปะรดสี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Neoregelia spp. & hybrid
วงศ์: Bromeliaceae
แสง : แดดครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง
ดิน : วัสดุปลูกที่ร่วนโปร่ง ระบายนํา้และอากาศได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับ

37.กล้วยไม้

กล้วยไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium spp.
วงศ์: Orchidaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง อากาศถ่ายเทสะดวก
ดิน : วัสดุปลูกระบายน้ําดี เช่น กาบมะพร้าว หรือคบไม้

38.เฟินกนกนารี

เฟินกนกนารี

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Selaginella spp.
วงศ์: Selaginellaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : มาก
ดิน : ดินร่วนหรือกาบมะพร้าวสับ

39.เฟินใบมะขาม

เฟินใบมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
วงศ์: Nephrolepidaceae
แสง : แดดครึ่งวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลางถึงมาก
ดิน : ดินร่วนปนทรายหรือกาบมะพร้าวสับ

40.เคราฤาษี

เคราฤาษี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tillandsia usneoides L.
วงศ์: Bromeliaceae
แสง : แดดเต็มวันหรือครึ่งวันเช้า
น้ำ : ปานกลาง ชอบความชื้นในอากาศสูง อากาศถ่ายเทสะดวก
ดิน : ไม่ต้องใช้วัสดุปลูก เพียงแขวนไว้กับกิ่งไม้ ราวระเบียง หรืออื่นๆ

41.พวงคราม

พวงคราม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Petrea volubilis L.
วงศ์: Verbenaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ไม่ชอบน้ําขังแฉะ
ดิน : ดินร่วน

42.เดป

เดป

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia sp.
วงศ์: Asclepiadaceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : นิยมใช้กาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูก

43.ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus pumila L.
วงศ์: Moraceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนซุย ดินปนทราย

44.เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bougainvillea spp. and hybrid
วงศ์: Nyctaginaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : น้อย ทนแล้ง
ดิน : ดินร่วนปนทราย

45.พลูฉีก

พลูฉีก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Monstera deliciosa Liebm.
วงศ์: Araceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : มาก
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

46.เงินไหลมา

เงินไหลมา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syngonium podophyllum Schott
วงศ์: Araceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินทุกชนิดที่ชุ่มชื้น

47.ฟิโลเดนดรอน

ฟิโลเดนดรอน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Philodendron spp.
วงศ์: Araceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

48.พวงชมพู

พวงชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Antigonon leptopus Hook. & Arn.
วงศ์: Polygonaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ไม่ชอบน้ําขังแฉะ
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

49.เหลืองชัชวาล

เหลืองชัชวาล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry
วงศ์: Bignoniaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

50.สร้อยอินทนิล

สร้อยอินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.
วงศ์: Acanthaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนซุยมีอินทรียวัตถุสูง


บ้านและสวน ฉบับที่ 540 (สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม และ สั่งซื้อได้ที่นี่