รวม 50 พรรณไม้น่าปลูก ที่ใครๆก็ต้องอยากหามาปลูกในสวน

ในช่วง 1-2 ปีมานี้วงการต้นไม้ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง อาจเป็นเพราะเราเริ่มกลับมาอยู่บ้านและโหยหาธรรมชาติในบ้านกันมากขึ้น ซึ่งการจัดสวนโดยพื้นฐานจํา เป็นต้องมีการผสมผสานต้นไม้หลากหลายประเภท ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ขนาดกลาง ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และไม้เลื้อยเข้าไว้ด้วยกัน พรรณไม้น่าปลูก

หากใครยังไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรดี หรือมีความรู้เรื่องต้นไม้ไม่เยอะ เราได้รวบรวม พรรณไม้น่าปลูก ที่นิยมนํามาใช้จัดสวนอยู่เสมอมาเป็นตัวเลือกให้ทุกท่านนํา ไปใช้งานกัน ดังนี้

1.ราชพฤกษ์

พรรณไม้น่าปลูก
ราชพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia fistula
วงศ์: Fabaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนปนทราย ทนดินเลว

2. สนฉัตร

สนฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
วงศ์: Araucariaeae
แสง : แดดรําไรหรือตลอดวัน ต้นที่โตแล้วต้องการแสงแดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ํา และอากาศได้ดี

3. กระดุมไม้ใบเงิน พรรณไม้น่าปลูก

กระดุมไม้ใบเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Conocarpus erectus var. sericeus E.Forst. ex DC.
วงศ์: Combretaceae
แสง : แดดจัดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินร่วนระบายน้ําดี ทนดินเค็ม

4.จิกน้ํา

จิกน้ํา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
วงศ์: Lecythidaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : มาก ทนน้ําท่วม
ดิน : ดินทุกชนิด

5.เสม็ดแดง

เสม็ดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygiumcinerea (Kurz) Chantar. & J. Parn.
วงศ์: Myrtaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

6.หลิว

หลิว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix babylonica L.
วงศ์: Salicaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : มาก
ดิน : ดินร่วน

7.องุ่นทะเล

องุ่นทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Coccoloba uvifera (L.) L.
วงศ์: Polygonaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง ไม่ชอบน้ําขังแฉะ
ดิน : ดินร่วนระบายน้ําดี ทนแล้ง ทนดินเค็ม

8.ไคร้ย้อย

ไคร้ย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Elaeocarpus grandiflorus Sm.
วงศ์: Elaeocarpaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนชุ่มชื้น อินทรียวัตถุสูง

9.ยางอินเดีย

ยางอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
วงศ์: Moraceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม

10. ซิลเวอร์โอ๊ก

ซิลเวอร์โอ๊ก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Grevillea robusta
วงศ์: Proteaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้ง
ดิน : ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ระบายน้ําดี ดินเป็นกรดอ่อนๆ ถึงกลาง