รวม 50 พรรณไม้น่าปลูก ที่ใครๆก็ต้องอยากหามาปลูกในสวน

21.พยับหมอก

พยับหมอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumbago auriculata Lam.
วงศ์: Plumbaginaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน ระบายน้ําดี

22.กุหลาบ

กุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa chinensis Jacq. var minima Voss.
วงศ์: Rosaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
ดิน : ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ํา
และอากาศดี

23.ชาฮกเกี้ยน

ชาฮกเกี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carmona retusa (Vahl.) Masum
วงศ์: Boraginaceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : ปานกลาง ทนแล้งได้ดี
ดิน : ดินร่วน

24.แวววิเชียร

แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว

25.ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์: Scrophulariaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว

26.อากาเว่

อากาเว่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Agave spp.
วงศ์: Agavaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง
ดิน : ดินร่วนและดินทราย

27.หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cordyline fruticose (L.) A.Chev.
วงศ์: Agavaceae
แสง : แดดครึ่งวันหรือรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

28.ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth
วงศ์: Araceae
แสง : แดดรําไร
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วน

29.กระดาด

กระดาด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don
วงศ์: Araceae
แสง : แดดเต็มวันถึงรําไร
น้ำ : มากถึงปานกลาง
ดิน : ดินเหนียวหรือดินร่วน

30.ผกากรอง

ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lantana camara L.
วงศ์: Verbenaceae
แสง : แดดเต็มวัน
น้ำ : ปานกลาง
ดิน : ดินร่วนปนทราย