ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567

อัปเดต ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567

ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567
ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567

ราคาวัสดุก่อสร้าง มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ สำหรับใครที่คิดจะสร้างหรือต่อเติมบ้าน มาเช็กราคาวัสดุที่ใช้บ่อยๆ กัน โดยสามารถเช็กจากราคากลางเพื่อนำไปคำนวณราคาก่อสร้างคร่าวๆ ได้

ราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นข้อมูลวัสดุที่เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนและหน่วนงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกปีเพื่อปรับราคาให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพในปัจจุบัน

ใช้เป็นราคาค่าก่อสร้างได้หรือไม่

ราคาวัสดุก่อสร้าง โดย เหมาะสำหรับการทำประมาณราคาเบื้องต้น เช่น ทำแผน ยื่นของบประมาณ ทำเทศบัญญัติงบประมาณ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ควรตรวจสอบราคาขายจริงก่อนเลือกซื้ออีกครั้ง

อ้างอิง

หมายเหตุ

  • ราคาวัสดุก่อสร้าง ที่แสดงเป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าแรง

วัสดุถม ปรับระดับ รองฐานราก

หมวดงานถม ปรับระดับ รองฐานรากของ ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 บางรายการมีการปรับค่าแรงสูงขึ้นจากปี 2566 ได้แก่ ค่าแรงขุดดินฐานรากแล้วถมคืน ค่าแรงรองฐานรากวัสดุต่างๆ


วัสดุโครงสร้าง

หมวดวัสดุโครงสร้างของ ยังคงราคาวัสดุเท่าเดิมกับปีที่แล้ว แต่บางรายการมีการปรับราคาส่วนของค่าแรงสูงขึ้น ดังเช่นในตาราง


วัสดุหลังคา-ฝ้าเพดาน

หมวดวัสดุหลังคาในภาพรวมของ ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 ไม่มีรายการใดปรับราคาสูงขึ้น ยังคงราคาวัสดุและค่าแรงเท่ากับปี 2566


วัสดุผนัง

หมวดวัสดุผนังของ ส่วนใหญ่ราคาวัสดุยังคงเดิม แต่มีหลายรายการที่ปรับราคาค่าแรงให้สูงขึ้น เช่น ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ผนังก่ออิฐมอญ ผนังก่อบล็อกแก้ว


วัสดุปูพื้น

ราคาวัสดุของหมวดวัสดุปูพื้นยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2566 แต่มีค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายรายการ ตั้งแต่พื้นหินขัด พื้นกระเบื้อง หรือพื้นไม้


ประตู หน้าต่าง

เช่นเดียวกับหมวดอื่นๆ งานประตูหน้าต่างราคายังคงไม่มีแตกต่างจากปีที่แล้ว แต่มีการปรับค่าแรงขึ้นในบางรายการตามในตาราง


เรื่อง – Tinnakrit

เรียบเรียง – ณัฐวรา ธวบุรี


รวมวัสดุหลังคาโปร่งแสงยอดนิยม

รวมวัสดุหลังคาน่าใช้ พร้อมราคา

งานรื้อถอนและราคากลางที่เจ้าของบ้านควรรู้

ติดตามบ้านและสวน facebook.com/baanlaesuanmag