ราคาวัสดุก่อสร้าง 2564

วัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่เสมอ ใครจะสร้างหรือต่อเติมบ้านมาเช็ก ราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้บ่อยๆ กัน  (ราคาที่แสดงเป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าแรง)

วัสดุโครงสร้าง

คอนกรีตผสมเสร็จ

 • รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,244.60 บาท ราคาวัสดุก่อสร้าง
 • รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,227.60 บาท
 • รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,295 บาท
 • รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,363 บาท
 • รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,405.50 บาท
 • รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,456.50 บาท
 • รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก.ตร.ซม. ราคา ลบ.ม. ละ 2,516 บาท
 • คอนกรีตหยาบ ราคา ลบ.ม. ละ 2,048.50 บาท

(กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15×30 ซม. ตราซีแพค)


เสาเข็มเล็ก
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.

 • ยาว 2 ม. ราคาท่อนละ 160 บาท
 • ยาว 3 ม. ราคาท่อนละ 240 บาท
 • ยาว 4 ม. ราคาท่อนละ 320 บาท
 • ยาว 5 ม. ราคาท่อนละ 400 บาท
 • ยาว 6 ม. ราคาท่อนละ 480 บาท

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.

 • ยาว 2 ม. ราคาท่อนละ 145.96 บาท
 • ยาว 3 ม. ราคาท่อนละ 227.14 บาท
 • ยาว 4 ม. ราคาท่อนละ 303.40 บาท
 • ยาว 5 ม. ราคาท่อนละ 387.04 บาท
 • ยาว 6 ม. ราคาท่อนละ 514.14 บาท

เสาตอม่อคอนกรีต

 • ขนาด 10×10 ซม. ยาว 1 ม. ราคาท่อนละ 150 บาท
 • ขนาด 10×10 ซม. ยาว 2 ม. ราคาท่อนละ 300 บาท
 • ขนาด 10×10 ซม. ยาว 3 ม. ราคาท่อนละ 450 บาท
 • ขนาด 12.5×12.5 ซม. ยาว 1 ม. ราคาท่อนละ 190 บาท
 • ขนาด 12.5×12.5 ซม. ยาว 2 ม. ราคาท่อนละ 380 บาท
 • ขนาด 12.5×12.5 ซม. ยาว 3 ม. ราคาท่อนละ 570 บาท

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. ตราซีแพค

 • หนา 15 เซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ราคา ตร.ม.ละ 408.75 บาท
 • หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ราคา ตร.ม.ละ 420 บาท
 • หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ราคา ตร.ม.ละ 465 บาท
 • หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ราคา ตร.ม.ละ 472.50 บาท
 • หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ราคา ตร.ม.ละ 543.75 บาท
 • หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ราคา ตร.ม.ละ 551.25 บาท

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 เมตร ตรา ที เอ็ม 

 • เหล็ก ศก.4 มม. ราคา ตร.ม. ละ 37 บาท
 • เหล็ก ศก. 5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 57 บาท
 • เหล็ก ศก. 6 มม. ราคา ตร.ม. ละ 82 บาท
 • เหล็ก ศก. 7 มม. ราคา ตร.ม. ละ 112 บาท
 • เหล็ก ศก. 8 มม. ราคา ตร.ม. ละ 147 บาท
 • เหล็ก ศก. 9 มม. ราคา ตร.ม. ละ 186 บาท
 • เหล็ก ศก. 10 มม. ราคา ตร.ม. ละ 230 บาท

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร ตรา ที เอ็ม 

 • เหล็ก ศก. 4 มม. ราคา ตร.ม. ละ 28 บาท
 • เหล็ก ศก. 5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 43 บาท
 • เหล็ก ศก. 6 มม. ราคา ตร.ม. ละ 61 บาท
 • เหล็ก ศก. 7 มม. ราคา ตร.ม. ละ 84 บาท
 • เหล็ก ศก. 8 มม. ราคา ตร.ม. ละ 110 บาท ราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงคร่าวผนังเหล็กเคลือบสังกะสี ของ SCG

 • -โครงคร่าวกัลวาไนซ์ตัว C 74 (โครงคร่าวตั้ง) ขนาดกว้าง 74 มม. สูง 34 มม. หนา 0.40 มม. ยาว 3 ม. ราคาชิ้นละ 75 บาท
 • -โครงคร่าวกัลวาไนซ์ตัว U 76 (โครงคร่าวนอน) ขนาดกว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. ราคาชิ้นละ 70 บาท

วัสดุก่อผนัง

คอนกรีตบล็อกก่อผนัง  

 • ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ราคาก้อนละ  7 บาท ราคาวัสดุก่อสร้าง
 • ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ราคาก้อนละ 14 บาท
 • ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตรา ดี เอ (DA-22) ราคาก้อนละ  11 บาท
 • ชนิดกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตรา ดี เอ (DA-101) ราคาก้อนละ  22 บาท
 • ชนิดกันฝนกระจก แบบใส ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.ตรา ดี เอ (DA-302) ราคาก้อนละ 65 บาท

บล็อกคอนกรีตมวลเบา

 • ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ราคา ตร.ม. ละ 135 -150 บาท
 • ขนาด 20 x 60 x 15 ซม. ราคา ตร.ม. ละ 292-310 บาท
 • ขนาด 20 x 60 x 20 ซม. ราคา ตร.ม. ละ 389-416 บาท ราคาวัสดุก่อสร้าง

อิฐ

 • อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. ราคาก้อนละ 1.48 บาท
 • อิฐโปร่ง   ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม. ราคาก้อนละ 1.05 บาท
 • อิฐหนา ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก. ราคาก้อนละ 12 บาท
 • อิฐทนไฟ  ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. ตรา บ.ป.ก. (BPK 49 F) ราคาก้อนละ 16 บาท
 • อิฐกลวง  (2 ช่อง) ขนาด 23 x 7 x 8 ซม. ตรา บ.ป.ก. (BPK94-2) ราคาก้อนละ 9.60 บาท

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนใยแก้ว

 • ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์  ราคาม้วนละ 1,725 บาท
 • ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22×15.25 ม. หนา 50 มม.. ตราไมโครไฟเบอร์ ราคาม้วนละ 1,690 บาท
 • ชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ราคาม้วนละ 2,625 บาท
 • ชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1 x 30 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ราคาม้วนละ 2,376 บาท
 • ชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1 x 15 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ราคาม้วนละ 2,312 บาท
 • ชนิดอะลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1 x 15 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ราคาม้วนละ 3,184 บาท

แผ่นสะท้อนความร้อน (อะลูมิเนียมฟอยล์)

 • แผ่นสะท้อนความร้อน ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF) ราคาม้วนละ 3,375 บาท
 • แผ่นสะท้อนความร้อน รุ่น มาตรฐาน 1 หน้า ขนาด 1.25×60 ม .ตราเพชร ราคาม้วนละ 2,455 บาท
 • แผ่นสะท้อนความร้อน 2หน้า ขนาด  1.25 x 60 ม. ตรา COOL GUARD ราคาม้วนละ 1,085 บาท

(อ้างอิง : www.thaiwatsadu.com)

ฉนวนกันความร้อน PE โฟม

 • ฉนวนกันความร้อน PE กรุฟอยล์ 1 ด้าน ขนาด 1.2 x 20 ม. หนา 5 มม. ตรา GIANT KINGKONG รุ่น B-7 สีเงิน ราคาม้วนละ 1,350 บาท
 • ฉนวนกันความร้อน PE กรุฟอยล์ 1 ด้าน  ขนาด 1.2 x 20 ม.หนา 5 มม. ตรา M-PE รุ่น M-PE ECO สีเทา – เงิน ราคาม้วนละ 1,450 บาท
 • ฉนวนกันความร้อน PE กรุฟอยล์ 2 ด้าน ขนาด 1.2 x 20 ม. 5 มม. ตรา GIANT KINGKONG รุ่น B-5 สีเงิน ราคาม้วนละ 2,090 บาท
 • ฉนวนกันความร้อน PE กรุฟอยล์ 2 ด้าน ขนาด 1.2 x 20 ม. หนา 5 มม. ตรา Alu max M-PE รุ่น A2PE BIG PACK สีขาว – เงิน ราคาม้วนละ 5,250 บาท

(อ้างอิง : www.thaiwatsadu.com)

หลังคา

กระเบื้องลอนคู่ 

 • ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง ราคาแผ่นละ 58 บาท
 • ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. สีแดง เขียว ตราช้าง  ราคาแผ่นละ 67 บาท
 • ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราทีพีไอ  ราคาแผ่นละ 48 บาท
 • ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม สีมาตรฐาน (สีแดงเรืองรอง สีอิฐศิลา สีน้ำตาลเปลือกสน) ตราทีพีไอ ราคาแผ่นละ 64 บาท

กระเบื้องคอนกรีต

 • กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม (สีแดงกุหลาบ – เทา) ราคาแผ่นละ 12 บาท
 • กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม (สีอื่นๆ) ราคาแผ่นละ 16 บาท
 • กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม (สีน้ำเงินแพรไหม) ราคาแผ่นละ 33 บาท

กระเบื้องโปร่งแสง

 • กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาวใส-ขาวขุ่น ราคาแผ่นละ 250 บาท
 • กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม. สีขาวใส-ขาวขุ่น ราคาแผ่นละ 310 บาท
 • กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 x 1.20 ม. สีขาวใส-ขาวขุ่น ราคาแผ่นละ 275 บาท
 • กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 x 1.50 ม. สีขาวใส-ขาวขุ่น ราคาแผ่นละ 340 บาท
 • กระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้งซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 X 0.42 ม. ราคาแผ่นละ 350 บาท

หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท)

 • เคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ราคา ตร.ม. ละ 230 บาท
 • เคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 285 บาท
 • เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ราคา ตร.ม. ละ 290 บาท
 • เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 350 บาท

วัสดุแผ่นเรียบ

ไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต

 • หนา 4 มม. ราคาแผ่นละ 255 บาท
 • หนา 6 มม. ราคาแผ่นละ 330 บาท
 • หนา 10 มม. ราคาแผ่นละ 470 บาท
 • หนา 15 มม. ราคาแผ่นละ730 บาท
 • หนา 20 มม. ราคาแผ่นละ 900 บาท

ไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต

 • หนา 4 มม. ราคาแผ่นละ 285 บาท
 • หนา 6 มม. ราคาแผ่นละ 370 บาท
 • หนา 10 มม. ราคาแผ่นละ 490 บาท
 • หนา 15 มม. ราคาแผ่นละ760 บาท
 • หนา 20 มม. ราคาแผ่นละ 940 บาท

แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา

 • ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปรอค ราคาแผ่นละ 30 บาท
 • ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปรอค ราคาแผ่นละ 238 บาท
 • ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปรอค ราคาแผ่นละ 288 บาท
 • ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ที โอ เอ ราคาแผ่นละ 119 บาท
 • ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ที โอ เอ ราคาแผ่นละ 152.2 บาท

ไม้อัดซีเมนต์ ขนาด 1.2 x 2.4 ม. ตราวีว่า บอร์ด

 • หนา 8 มม. ราคาแผ่นละ 420 บาท  ราคาวัสดุก่อสร้าง
 • หนา 10 มม. ราคาแผ่นละ 500 บาท
 • หนา 12 มม. ราคาแผ่นละ 580 บาท
 • หนา 16 มม. ราคาแผ่นละ 790 บาท
 • หนา 20 มม. ราคาแผ่นละ 945 บาท
 • หนา 24 มม. ราคาแผ่นละ 1,110 บาท

แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2 x 2.4 ม. ตราเฌอร่า

 • หนา 4 มม. ราคาแผ่นละ 128.34 บาท
 • หนา 6 มม. ราคาแผ่นละ 185.07 บาท
 • หนา 8 มม. ราคาแผ่นละ 260.40 บาท
 • หนา 10 มม. ราคาแผ่นละ 353.40 บาท
 • หนา 12 มม. ราคาแผ่นละ 432 บาท
 • หนา 15 มม. ราคาแผ่นละ 516.15 บาท
 • หนา 18 มม. ราคาแผ่นละ 655.65 บาท
 • หนา 20 มม. ราคาแผ่นละ 702.15 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุพื้น-ผนัง

งานขัดมันและขัดหยาบ

 • พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน ราคา ตร.ม. ละ 95 บาท
 • พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ  ราคา ตร.ม. ละ 95 บาท
 • ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม ราคา ตร.ม. ละ 101 บาท
 • ผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูน ทราย + ฝังเส้นพีวีซี) ราคา ตร.ม. ละ 350 บาท
 • ผิวหินล้าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้นพีวีซี) ราคา ตร.ม. ละ 280 บาท
 • ผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้นพีวีซี) ราคา ตร.ม. ละ 250 บาท

ปูกระเบื้องเคลือบ

 • ขนาด 4 x 4 นิ้ว ราคา ตร.ม. ละ 259 บาท
 • ขนาด 8 x 8 นิ้ว ราคา ตร.ม. ละ 302 บาท
 • ขนาด 12 x 12 นิ้ว ราคา ตร.ม. ละ 315 บาท
 • ขนาด 16 x 16 นิ้ว ราคา ตร.ม. ละ 350 บาท

ปูหินอ่อน – หินแกรนิต หนา 2 ซม. (หินในประเทศ)

 • ปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ราคา ตร.ม. ละ 794 บาท
 • ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ราคา ตร.ม. ละ 1,047
 • ปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ราคา ตร.ม. ละ 2,500 บาท

ปูกระเบื้องยาง (รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)

 • ปูกระเบื้องยาง ขนาด ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2 มม. ราคา ตร.ม. ละ 192 บาท
 • ปูกระเบื้องยาง ขนาด ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2.5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 238 บาท
 • ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2 มม. ราคา ตร.ม. ละ 280 บาท
 • ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 362 บาท

คอนกรีตบล็อกปูพื้น

 • บล็อกปูพื้น หนา 6 ซม. สีซีเมนต์ ราคา ตร.ม. ละ 331 บาท
 • บล็อกปูพื้น หนา 6 ซม. สีต่างๆ ราคา ตร.ม. ละ 427 บาท
 • บล็อกปูพื้น หนา 10 ซม. สีซีเมนต์ ราคา ตร.ม. ละ 564 บาท
 • บล็อกปูพื้น หนา 10 ซม. สีต่างๆ ราคา ตร.ม. ละ 673 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ประตู-หน้าต่าง

ประตูเหล็กม้วน

 • ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.7 มม กว้าง 3.5 ม. สูง 2.7 ม. ราคาชุดละ 15,200 บาท
 • ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.7 มม. กว้าง 3.5 ม. สูง 2.7 ม. ราคาชุดละ 16,300 บาท
 • ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. กว้าง 3.5 ม. สูง 2.7 ม. ราคาชุดละ 38,500 บาท
 • ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. กว้าง 3.5 ม. สูง 2.7 ม. ราคาชุดละ 48,500 บาท

บานประตูไม้ (กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว)

 • ประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. ราคาบานละ 8,300 บาท
 • ประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. ราคาบานละ 8,800 บาท
 • ประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. ราคาบานละ 2,200 บาท
 • ประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. ราคาบานละ 2,400 บาท

วงกบประตูไม้ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว

 • วงกบไม้เนื้อแข็ง แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80, 90 x 200 ซม. ราคาชุดละ 850 บาท
 • วงกบไม้แดง แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80, 90 x 200 ซม. ราคาชุดละ 2,000 บาท

หน้าต่างไม้

 • บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว ราคาบานละ 3,100 บาท
 • บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว ราคาบานละ 3,400บาท
 • กรอบหน้าต่างไม้สัก ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ราคาบานละ 1,900 บาท
 • กรอบหน้าต่างไม้สัก ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ราคาบานละ 2,100 บาท
 • กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ราคาบานละ 750 บาท
 • กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ราคาบานละ 780 บาท

วงกบหน้าต่างไม้แดง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว

 • แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ราคาชุดละ 1,400 บาท
 • แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ราคาชุดละ 1,500 บาท
 • แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ราคาชุดละ 1,600 บาท
 • แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 60 x 110 ซม. ราคาชุดละ 1,900 บาท
 • แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 70 x 110 ซม. ราคาชุดละ 2,000 บาท
 • แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 80 x 110 ซม. ราคาชุดละ 2,200 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุถมและรองพื้น

ทราย

 • ทรายหยาบ ราคา ลบ.ม. ละ 463.33 บาท
 • ทรายละเอียด ราคา ลบ.ม. ละ 486.67 บาท
 • ทรายถมที่ ราคา ลบ.ม. ละ 330 บาท  ราคาวัสดุก่อสร้าง

หิน

 • หินเกล็ด ราคา ลบ.ม. ละ สีขาว-ดำ  550 บาท
 • หินคลุก ราคา ลบ.ม. ละ 416 บาท

ดิน

 • ดินถมที่ ราคา ลบ.ม. ละ 350 บาท
 • ดินลูกรัง ราคา ลบ.ม. ละ 350 บาท  ราคาวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ

 • -อ้างอิง : ราคาวัสดุก่อสร้าง ของกรุงเทพฯ เดือน ธันวาคม 2563 ของ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีราคาแตกต่างกัน เข้าไปเช็กแต่ละจังหวัดกันได้ที่ http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp
 • -อ้างอิง : บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • -ราคาวัสดุก่อสร้าง ที่แสดงเป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าแรง

เรื่อง ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์


รวมวัสดุหลังคาโปร่งแสงยอดนิยม

รวม วัสดุหลังคา น่าใช้พร้อมราคา

งานรื้อถอน และราคาประเมินกลางที่ควรรู้สำหรับเจ้าของบ้าน

ติดตาม www.facebook.com/baanlaesuanmag