งานรื้อถอน และราคาประเมินกลางที่ควรรู้สำหรับเจ้าของบ้าน

งานรื้อถอน เป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะสร้างบ้าน หรือก่อสร้างอาคารใด ๆ โดยเฉพาะงานรีโนเวตที่จะต้องเข้าไปจัดการกับสภาพเดิมของพื้นที่ งานรื้อถอน จึงเป็นขั้นตอนเริ่มเเรก ก่อนจะลงมือทำการก่อสร้างตามแบบต่อไป แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า งานรื้อถอน มีราคาค่าจ้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ บ้านและสวนจึงไม่รอช้ามาเฉลยคำตอบให้คุณแล้ว

เช่นเดียวกับงานก่อสร้าง งานรื้อถอน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามแต่ละส่วนประกอบของบ้าน โดยราคาที่เราหามานี้อ้างอิงจากราคาประเมินของกรมโยธาธิการ ที่ในความเป็นจริงอาจจะแพงกว่าราคานี้อยู่ที่ 10-40% ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ทำเลที่ตั้ง และการตกลงเรื่องการขนทิ้งกองเศษวัสดุอย่างไร ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้รื้อถอนจะรวมกองเศษวัสดุไปขายต่อเอง หากเจ้าของต้องการจัดการกับเศษวัสดุเอง ก็ต้องตกลงกันเป็นกรณีพิเศษไป

*อย่างไรก็ตาม ขอให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นตัวตั้งต้นในการประเมินงบประมาณ ทางที่ดีคือต้องสอบถามราคาและเปรียบเทียบจากช่างรับเหมารื้อถอนโดยตรง
ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนโครงสร้าง

 • งานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  : 200-250 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 • งานรื้อถอนโครงสร้างไม้
  : 150-250 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนหลังคา

 • งานรื้อถอนโครงหลังคา
  : 25-30 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา
  : 5-8 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนฝ้า

 • งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หรือวัสดุแผ่นเรียบอื่น ๆ
  : 25-30 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)
  : 20-25 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)
  : 15-20 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนผนัง

 • งานรื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่นฉาบปูน
  : 25-30 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนผนังก่ออิฐหนาเต็มแผ่นฉาบปูน
  : 40-50 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนผนังไม้พร้อมโครงคร่าว
  : 15-20 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนผนังไม้อัดบุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว
  : 15-20 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง
  : 30-35 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต
  : 40-45 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนพื้นต่าง ๆ

 • งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน
  : 30-35 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง
  : 35-40 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต
  : 40-45 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมคาน ตง ไม้
  : 30-35 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนบันได

 • งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง
  : 35-40 บาท/เมตร
 • งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง
  : 15-20 บาท/เมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนประตู

 • งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบไม้ ขนาดไม่เกิน 2.00 ตารางเมตร
  : 40-45 บาท/ชุด
 • งานรื้อถอนชุดประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก
  : 100-120 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ
  : 120-150 บาท/ตารางเมตร
 • งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ
  : 40-45 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนหน้าต่าง

 • งานรื้อถอนหน้าต่างไม้ พร้อมวงกบไม้ ขนาดไม่เกิน 2.00 ตารางเมตร
  : 40-50 บาท/ชุด
 • งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก
  : 80-100 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนผนังกรอบอะลูมิเนียม

 • งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอะลูมิเนียม
  : 40-50 บาท/ตารางเมตร

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนห้องน้ำ

 • งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า)
  : 80 บาท/ชุด
 • งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์
  : 100 บาท/ชุด

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนดวงโคม

 • งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า
  : 20 บาท/ชุด

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนรางระบายน้ำ

 • งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
  : 30 บาท/เมตร
 • งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน
  : 20 บาท/เมตร
 • งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง
  : 120 บาท/บ่อ

ราคา ของ งานรื้อถอน ที่ถือเป็นอีกงานที่มองข้ามไม่ได้ในงานสถาปัตยกรรม แต่หลายท่านก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งต้นอย่างไรกับ "ราคา" บ้านและสวนจึงหาคำตอบมาให้แล้ว

งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

 • งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้าเพดาน)
  : 100-150 บาท/เมตร
 • งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน เคาน์เตอร์ ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ลอยตัว)
  : 50-100 บาท/เมตร

นอกจากรายการงานรื้อถอนข้างต้นที่ได้กล่าวไปเเล้ว อาจจะมีรายการยิบย่อยอื่น ๆ ตามมาเพิ่มเติมอีก ขอให้ลองสอบถามผู้รับเหมารื้อถอนให้ทำรายการและตกลงกันให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง หวังว่าข้อมูลนี้จะทำให้ท่านเจ้าของบ้านสบายใจมากยิ่งขึ้นกับการประมาณราคางานที่ต้องการทำ ก่อนจะเริ่มตรวจสอบราคาจริงต่อไป


ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dpt.go.th/th

เรียบเรียง : วุฒิกร สุทธิอาภา

อ่านต่อ…

รู้ให้ชัด! ค่าแรงช่าง มุง – ซ่อม – รื้อถอนหลังคา คิดราคาอย่างไร

เคล็ดไม่ลับกับวิธีคำนวณราคาถมดิน

6 คำแนะนำยอดฮิตของผู้รับเหมาสร้างบ้าน ควรเชื่อดีไหม?