THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2020 (TSX) กับงานเสวนา “ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง”

งานเสวนาเพื่อโลกที่ดีขึ้น “Sustainability Design Cycle ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง” ภายในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 กับ 4 นักออกแบบ และ 1 สื่อด้านการออกแบบที่ใส่ใจในความยั่งยืน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

Sustainability Design Cycle ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง แนวคิดความยั่งยืนดังกล่าวมีความท้าทายอย่างมากว่าจะทำอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนได้จริง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทั้งทางทรัพยากร ชุมชน และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม นักออกแบบหลายท่านไม่ได้เริ่มต้นงานออกแล้วสิ้นสุดกระบวนการแค่ปลายทางเท่านั้น แต่หลายท่านยังเป็นนักคิดวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการการทำงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จนสำเร็จออกมาเป็นผลงานที่มีคุณค่า ขับเคลื่อนสู่ตลาดและสังคมได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

Thailand Sustainability Expo 2020

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนักออกแบบ ซึ่งต่างก็ให้ความสำคัญกับเเนวคิดด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยไม่ได้สิ้นสุดแค่กระบวนการผลิตแล้ววางจำหน่าย แต่ยังต้องสามารถสร้างความยั่งยืน เกิดการหมุนเวียนทั้งทางทรัพยากร ชุมชน และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมได้ด้วย นอกจากนั้นในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ยังต้องไม่สร้างผลกระทบกับผู้ใดโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เวทีเสวนาครั้งนี้เป็นดังเสียงสะท้อนไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวงการออกแบบ หรือแม้แต่หน่วยงานผู้สร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม ได้นำไปเป็นหลักคิดที่สามารถทำได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คุณยศพล สมบุญ
ภูมิสถาปนิกจาก Shma ผู้ก่อตั้งโครงการ we!park

โครงการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคน  สืบเนื่องจากกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่ำกว่าเกณฑ์ที่ WHO ตั้งไว้ แต่กลับมีพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมายกว่า 120 ตารางกิโลเมตร ผู้คนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนจะตาม ทั้งคอนโดฯสมัยใหม่ อาคารพาณิชย์ที่ขาดพื้นที่สีเขียว หรือห้องเช่าขนาดเล็กซึ่งขาดพื้นที่นันทนาการ นั่นจึงเป็นต้นทางแนวคิดในการเชื่อมโยงความมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์พื้นที่สาธารณะที่เชื่อมกันเป็นโครงข่ายสีเขียวเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วทั้งเมือง

คุณศุภพงศ์ สอนสังข์
เฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์ผู้ปลูกป่ากว่า 70 ไร่ เพื่อนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ของตัวเอง จาก Jird Design Gallery

โดดเด่นด้วยแนวคิดการทำงานในฐานะดีไซเนอร์ว่าจะทำอย่างไรให้ “ตัดไม้ไม่เท่ากับทำลายป่า อีกต่อไป” จากนักออกแบบมืออาชีพที่เคยไปแสดงงานยังต่างประเทศ และออกแบบคอลเลคชั่นขายดีให้กับแบรนด์ไทย กลับมาตกผลึกความคิดและลงลึกถึงต้นทางของวัสดุอย่างการนำ “ไม้” มาใช้งาน ด้วยการลงแรงปลูกป่าด้วยมือตนเอง ตั้งแต่การนำต้นกล้าเล็ก ๆ ลงปลูก รอเวลานานนับสิบปี กว่าไม้ในป่าปลูกจะเติบโต พร้อมตัดมาทำงาน สร้างสรรค์จนกลายมาเป็นโต๊ะและเก้าอี้ใช้ในบ้าน กับแนวทางการทำงานที่ลงทุนใน 3 ด้าน คือ เกษตร คน และงานดีไซน์

คุณสมชนะ กังวารจิตต์
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์แห่ง Prompt Design ที่กวาดรางวัลมากว่า 80 รางวัลทั่วโลก

นักออกแบบผู้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่ใช่แค่ความสวยงามที่ใช้แล้วทิ้ง โดยบรรจุภัณฑ์ที่เขาคิดนั้นนอกจากจะมีส่วนช่วยสื่อสารแบรนด์แล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งยังต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในแง่ของวัสดุ กระบวนการผลิต และเนื้อหาที่ผู้บริโภครับรู้ กับการพูดคุยถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบัน โดยผลงานที่ผ่านมาได้รับการการันตีและยกระดับให้เป็น Best Design Agency อันดับ 4 ของโลก โดย World Brand Design Society มาแล้ว

 

คุณสเริงรงค์ วงษ์สวรรค์
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Rubber Killer สร้างผลิตภัณฑ์รักโลกให้เท่อย่างยั่งยืน

สร้างผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ขายได้ในตลาดจริง จากแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นลดขยะให้กับโลกกลายมาเป็นกระเป๋าจากยางรถยนต์สุดเท่ ที่ขายได้จริงทั้งในและต่างประเทศ ทำอย่างไรให้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในตลาดจริง และต่อยอดไปสู่สินค้าอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย และยังคงมีความสร้างสรรค์ในผลงานอยู่ตลอดเวลา

คุณดำรง ลี้ไวโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารกลุ่ม Living จาก Amarin Group
ผู้สื่อสารเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมสู่ผู้คนในสังคมผ่านสื่อแบรนด์บ้านและสวน ,room และ National Geographic

บทบาทของสื่อมวลชนในฐานะตัวกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้คนในวงกว้าง ทั้งในภาพใหญ่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกและในภาพที่เล็กลงมาที่เกี่ยวข้องกับการสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย

ดังจะเห็นได้จากการจัดงานนิทรรศการขนาดเล็ก  BETTERISM – GOOD DESIGN FOR A BETTER WORLD นิทรรศการผลงานการออกแบบที่มุ่งหมายจะสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ดีขึ้น ภายในงานบ้านและสวนแฟร์ select 2020 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กับการรวบรวมงานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ไปจนถึงช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก  งานออกแบบที่ช่วยเหลือสังคม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในส่วนรวม และงานออกแบบที่ช่วยสืบสานเเละต่อยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม

กระทั่งถึงงานเสวนาเพื่อโลกที่ดีขึ้นครั้งนี้ อย่าง “Sustainability Design Cycle ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง” ภายในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น.เวที War Stage ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

นอกจากนั้นยังสามารถเดินชมผลงานการออกแบบมากกว่า 40 ผลงาน ในนิทรรศการ  Sustainable Design Exhibition รวมถึงกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนจะมาร่วมกันสานต่อความยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกมิติ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/baanlaesuanmag/ และ https://www.facebook.com/roomfan/

และติดตามกิจกรรมของ Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ได้ที่ https://www.facebook.com /tsxofficial และ https://tsx.thailandsustainability.com