ART FOR CANCER MARKET ศิลปะบำบัดเพื่อช่วยดูแลจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง

โรคมะเร็งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย และเมื่อเป็นโรคร้ายนี้แล้วมักก่อให้เกิดผลข้างเคียงทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะเป็นโรคที่เรื้อรังและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล ซึมเศร้า และภาวะอื่น ๆ ตามมา งานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาผู้ป่วยจากอาการเหล่านี้ได้

โครงการ Art for Cancer คือโครงการเพื่อสังคมภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในด้านกำลังใจในการรับมือกับโรคมะเร็ง และทุนทรัพย์ในการรักษา ผ่านการขายสินค้าบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากอดีตผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังตัวรักษาอยู่ ศิลปิน จิตอาสา คนในสังคม รวมถึงองค์กรภาครัฐ และเอกชนผ่านการจำหน่าย งานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง สินค้า และ อาร์ตเวิร์คช็อปสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับกำลังใจ และกำลังสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ และเกิดชุมชนระหว่างผู้ป่วยมะเร็งและคนในสังคมที่จะช่วยเหลือ ส่งต่อกำลังในการรับมือกับโรคมะเร็ง และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

ในครั้งนี้จึงอยากชวนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผ่านการซื้อสินค้าและร่วมเวิร์คช็อปในงาน Art for Cancer Market โดยภายในงานรวบรวมสินค้ามีดีไซน์จากศิลปิน ทั้งงานศิลปะและงานคราฟต์ หรือใครสนใจเข้าร่วม Art Therapy Workshop ก็มีให้ได้ทดลองทำกัน

โดยรายได้ที่ได้จากงานนี้จะนำไปผลิต Art Therapy Kit หรือเครื่องมือที่ช่วยเยียวยา บำบัดจิตใจผู้ป่วยในเวลาที่ผู้ป่วยรู้สึกท้อแท้ หรือ สิ้นกำลังใจ โดยเป็นลักษณะของเครื่องมือที่ออกแบบร่วมกับสมาคมนักศิลปะบำบัด  ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านสามารถเปิดเล่นเพียงคนเดียวได้หรือเล่นกับผู้ดูแล โดยผ่านเครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก กระตุ้นให้รู้สึกดีมีคุณค่าในการใช้ชีวิต รวมถึงรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปเดินเล่น ร่วมทำเวิร์คช็อป และช้อปสิ้นค้าได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 บริเวณ​หน้าลาน C asean ชั้น 1 และ 2 สามย่านมิตรทาวน์

#ArtforCancer
#ArtforCancerMarket
#Isseemyheart
#มองเห็นใจ

งานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

Craft Therapy Studio งานถักโครเชต์ที่ทำให้กายและใจสบายดี

งานบ้านและสวนแฟร์ กลางปี 2562 2019

บ้านสีขาวกลางทุ่งนา ที่พักใจของนักศิลปะบำบัดบ้านสีขาว