THE ALPINE บ้านพักร้อนริมทะเลของครอบครัว

แบบบ้านโมเดิร์น 

เมื่อหน้าที่การงานในเมืองหลวงอันเร่งรีบสวนทางกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ติดธรรมชาติและค่อนข้างเรียบง่าย คุณยุพิน สุวรรณโสภณ มินซิ่ง CEO แห่ง McCann Worldgroup และ คุณริชาร์ด พอนทุส มินซิ่ง สามีชาวสวีเดน จึงตัดสินใจเทิร์นออฟความยุ่งเหยิงในเมืองใหญ่ หันมาสโลว์ ดาวน์ชีวิตในสถานที่พักผ่อนส่วนตัวขนาด 270 ตารางเมตร ริมทะเลเงียบสงบ ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ คุณบี วิทยถาวรวงศ์ แห่ง Beautbureau Co., Ltd. มาช่วยออกแบบบ้านพักตากอากาศในฝันหลังน้ีให้เป็นจริง

“ปราณบุรีเป็นสถานท่ีที่สงบ ทุกคร้ังที่มาเหมือนตัดขาดจากความวุ่นวายในชีวิต และเนื่องจากครอบครัวชอบธรรมชาติ และชอบใช้ชีวิตนอกบ้าน โดยเฉพาะการเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทํามาตลอด ส่ิงหนึ่งที่ที่นี่มีเหมือนกับเทือกเขาแอลป์นั่นคือทิวต้นสน เราก็เลยต้ังชื่อ บ้านหลังนี้ว่า The Alpine” คุณยุพินเล่าถึงแรงบันดาลใจ

 

// บ้านหลังนี้ให้ความสําคัญกับโอเพ่นสเปซ เพราะหนึ่ง เป็นกฎหมาย และสอง เจ้าของบ้านรักสายลม แสงแดด ทะเล และชีวิตกลางแจ้ง //

 

บ้านพักตากอากาศริมชายทะเลปราณบุรี รายล้อมด้วยทิวสนซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
บ้านพักตากอากาศริมชายทะเลปราณบุรี รายล้อมด้วยทิวสนซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ

 

จากถนนหน้าบ้านเราสามารถเห็นการผสมผสานกันระหว่างงานไม้และปูนได้อย่างลงตัว พร้อมดีไซน์ที่น่าสนใจอันเกิดจากการเปิดช่องแสงตามการใช้สอยในแต่ละห้อง เช่น การเลือกใช้ช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณห้องนอนเพื่อความโปร่งสบาย หรือการใช้ช่องแสงขนาดเล็กแคบท่ีตกแต่งด้วยกรอบไม้แพตเทิร์นแนวตั้งในบริเวณที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอย่างห้องน้ํา
จากถนนหน้าบ้านเราสามารถเห็นการผสมผสานกันระหว่างงานไม้และปูนได้อย่างลงตัว พร้อมดีไซน์ที่น่าสนใจอันเกิดจากการเปิดช่องแสงตามการใช้สอยในแต่ละห้อง เช่น การเลือกใช้ช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณห้องนอนเพื่อความโปร่งสบาย หรือการใช้ช่องแสงขนาดเล็กแคบท่ีตกแต่งด้วยกรอบไม้แพตเทิร์นแนวตั้งในบริเวณที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอย่างห้องน้ํา

 

“เรารู้สึกว่าทั้งแอลป์และปราณบุรีเป็นสองสถานท่ีท่ีครอบครัวน้ีต่างชื่นชอบ ตอนออกแบบบ้านหลังน้ีก็เลยพยายามใส่ความเป็น Alpine ลงไปตามผิวสัมผัสของผนังปูนเปลือยท่ีเซาะร่องให้เป็นเส้นตั้งแบบถี่และห่างคล้ายกับแนวป่าสน รวมท้ังจําลองภาพต้นสนผ่านงานออกแบบเสา คือแทนที่จะใช้เป็นท่อนไม้ตันๆ เราเลือกใช้ไม้ท่อนบางยาวมาประกบกันโดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้ เพื่อให้มองออกไปเห็นเส้นนอนของท้องทะเลในเวลาเดียวกันได้ด้วย” คุณบีเสริม

 

(ซ้าย) สถาปนิกตั้งใจหลอมรวมทะเลและแรงบันดาลใจจากป่าสน ผ่านเสาดีไซน์ผอมบางจากการประกบไม้เนื้อแข็ง 2 แผ่นเข้าด้วยกัน โดยเว้นช่องตรงกลางไว้ เพื่อให้สามารถมองทะลุออกไป เห็นเส้นขอบฟ้าบรรจบกับน้ําทะเล ส่วนด้านบนตีไม้ระแนงเว้นช่องตลอดแนวยาวของระเบียงทางเดิน (ขวา) นําแรงบันดาลใจจากป่าสนมาใส่ไว้ที่ผิวสัมผัสของปูนเปลือย โดยเซาะร่องเป็นเส้นแนวตั้งท่ีมีความถี่แตกต่างกัน
(ซ้าย) สถาปนิกตั้งใจหลอมรวมทะเลและแรงบันดาลใจจากป่าสน ผ่านเสาดีไซน์ผอมบางจากการประกบไม้เนื้อแข็ง 2 แผ่นเข้าด้วยกัน โดยเว้นช่องตรงกลางไว้ เพื่อให้สามารถมองทะลุออกไป เห็นเส้นขอบฟ้าบรรจบกับน้ําทะเล ส่วนด้านบนตีไม้ระแนงเว้นช่องตลอดแนวยาวของระเบียงทางเดิน
(ขวา) นําแรงบันดาลใจจากป่าสนมาใส่ไว้ที่ผิวสัมผัสของปูนเปลือย โดยเซาะร่องเป็นเส้นแนวตั้งท่ีมีความถี่แตกต่างกัน

 

เพราะอยากให้เจ้าของบ้านใกล้ชิดกับธรรมชาติมากท่ีสุด คุณบีจึงออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะเป็น Pavilionหรือศาลาพักผ่อน เพียงเปิดประตูบานเลื่อนออกก็เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ําและหาดทราย โดยแบ่งอาคารออกเป็น 2 ส่วน อาคารทิศตะวันตกที่อยู่ติดกับถนนออกแบบให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมความสูง 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องนอน 3 ห้อง ส่วนอาคารทิศตะวันออกท่ีติดริมหาดออกแบบเป็นอาคารช้ันเดียว ประกอบด้วยห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร ทั้งหมดเช่ือมต่อถึงกันอย่างลงตัว พร้อมเปิดมุมมองออกสู่สระว่ายน้ําและท้องทะเล ก่อนเติมเรื่องราวให้พื้นที่ว่างบนหลังคาด้วยอ่างจากุซซี่ แล้วเช่ือมต่ออาคารทั้ง 2 ส่วนด้วยสะพานไม้จากห้องน้ําบริเวณชั้น 2 มายังระเบียงดาดฟ้า

“เหตุท่ีบ้านหลังน้ีแยกออกเป็น 2 ส่วน เพราะต้องการให้บ้านมีโอเพ่นสเปซ 75 เปอร์เซ็นต์ เราจึงจําเป็นต้องเบรกพื้นที่แบ่งอาคารออกเป็น 2 ส่วนเล็กๆ พร้อมกับมีคอร์ตยาร์ดอยู่ตรงกลาง พวกเซอร์คูเลชั่นต่างๆก็ออกแบบให้อยู่นอกอาคารทั้งหมดเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยภายใน และเหมาะกับการใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านท่ีมีการสัญจรไปมาระหว่างชายหาด และสระว่ายน้ําค่อนข้างบ่อย”

 

ห้องนั่งเล่นเน้นโทนสีขาว
ห้องนั่งเล่นเน้นโทนสีขาวสบายตา ใช้หินขัดเทอร์ราซโซต้ังแต่พื้นไปจนถึงผนัง ช่วยให้ห้องดูโปร่งสบายและสว่างโดยไม่ต้องเปิดไฟ

 

ห้องรับประทานอาหารและแพนทรี่ขนาดกะทัดรัด สีขาว
ส่วนรับประทานอาหารและแพนทรี่ขนาดกะทัดรัด จัดวางโต๊ะไม้สีดําลุคโมเดิร์นไว้กลางห้องช่วยเพิ่มเสน่ห์ชวนมอง

 

ส่วนความเรียบง่ายท่ีบ่งบอกตัวตนของคุณยุพินและ คุณริชาร์ดได้รับการถ่ายทอดผ่านสัจวัสดุอย่างปูนเปลือยและไม้เนื้อแข็งโชว์พื้นผิว ตลอดจนโครงสร้างอาคารเส้นสายเรียบนิ่ง

“เวลาออกแบบเราคิดเผื่อเสมอว่าใครเป็นคนก่อสร้าง อย่างท่ีนี่เราใช้ผู้รับเหมาท้องถิ่น ไม้กับปูนก็ถือเป็นวัสดุท่ีตอบโจทย์ เพราะเป็นวัสดุท่ีใครๆก็สามารถทําได้ไม่ยาก และช่วยให้บ้านหลังนี้ดูเรียบง่ายทั้งในแง่ความรู้สึกและการก่อสร้าง” คุณบีกล่าว

เมื่อตั้งต้นด้วยความเข้าใจในตัวตนของบ้าน บวกกับความอ่อนน้อมธรรมชาติโดยรอบ คูณด้วยความใส่ใจในรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์ที่ได้จึงเกิดเป็นบ้านตากอากาศขนาดอบอุ่นท่ีให้ความสุขทางใจกับผู้อยู่และผู้มาเยือนไม่น้อย ยืนยันได้จากคําพูดของคุณยุพินที่บอกกับเราว่า

“เราทํางานในเมืองที่เร่งรีบ โอกาสที่ครอบครัวจะได้สัมผัสธรรมชาติในแต่ละวันแทบน้อยมาก บ้านหลังนี้เป็นเหมือนพื้นท่ีหลบหนีความวุ่นวายให้เราได้เทิร์นออฟเรื่องราวทุกอย่างไปชั่วขณะ ลูกๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น เพราะเราเช่ือว่าธรรมชาติจะช่วยให้เขาเป็นเด็กอารมณ์ดีและติดดิน จริงๆไม่ต้องอะไรมากมาย แค่ยกเก้าอี้มาต้ังแล้วนั่งมอง ท้องฟ้า ดูน้ําทะเล จิตใจก็ดีขึ้นได้ง่ายๆ สุดท้ายความสุขในชีวิตคนเราก็แค่นี้เอง”

 

หน้าต่างบานเฟี้ยมไม้ระแนงในห้องนอน
หน้าต่างบานเฟี้ยมไม้ระแนงช่วยกรองแสงแดดยามเช้าให้ห้องนอน เมื่อเปิดออกและพับเก็บด้านข้างก็ช่วยให้พื้นที่เปิดโล่งรับวิวทะเลได้เต็มที่

 

ห้องนอนเปิดโล่งรับลม สีขาว
ห้องนอนเปิดโล่งรับลมทะเล ช่วยให้อากาศถ่ายเทตลอดวัน
ห้องอาบน้ำเอ๊าต์ดอร์สีขาว
(ซ้าย) ห้องอาบน้ำเอ๊าต์ดอร์เปิดรับสายลมแสงแดดจากภายนอกด้วยช่องเปิดด้านบน แต่ยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยผนังปูน และมีแผงระแนงไม้ด้านนอก สามารถเปิดออกไปสู่สะพานที่เชื่อมไปยังระเบียงดาดฟ้าได้ (ขวา) ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่คุมโทนสีขาวสะอาดตา แบ่งออกเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้ง เปิดโล่งรับแสงและลมต่อเนื่องจากมุมอาบน้ําเอ๊าต์ดอร์ ช่วยให้อากาศหมุนเวียน ลดความอับชื้นได้เป็นอย่างดี

 

ระเบียงไม้ริมสระเช่ือมต่อ พื้นที่ภายในและภายนอกอย่างลื่นไหล พร้อมเปิดมุมมองออกสู่สระว่ายน้ํา และชายทะเล
ระเบียงไม้ริมสระเช่ือมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกอย่างลื่นไหล พร้อมเปิดมุมมองออกสู่สระว่ายน้ํา และชายทะเล

 

แบบบ้านโมเดิร์น มีสระว่ายน้ำส่วนตัว
ฟอร์มอันเรียบง่ายของบ้านที่เกิดจากการออกแบบ โดยเผยให้เห็นเนื้อแท้ของวัสดุ ผสมผสานกับเสน่ห์ของเส้นสายแนวต้ังและแนวนอน ตลอดจนการจัดการพื้นท่ีใช้งาน ในอัตราส่วนพื้นท่ีอินดอร์ 25 เปอร์เซ็นต์ พื้นท่ีเอ๊าต์ดอร์ 75 เปอร์เซ็นต์ นํามาซึ่งความสงบและความสุขของผู้อยู่อาศัย

 

เจ้าของ : คุณยุพิน สุวรรณโสภณ มินซิ่ง และคุณริชาร์ด พอนทุส มินซิ่ง
ออกแบบ – ตกแต่ง : คุณบี วิทยถาวรวงศ์ Beautbureau Co., Ltd. www.beautbureau.com


 

เรื่อง : polarpoid
ภาพ : Spaceshift Studio, ดํารง
สไตล์ : บุญยวีร์