THE ALPINE บ้านพักร้อนริมทะเลของครอบครัว

ตัดขาดจากความวุ่นวายในชีวิต มาสู่อ้อมกอดของท้องทะเลและทิวสนทอดยาว