คู่มือคู่บ้าน : PLUMBING ระบบประปา

ก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าไหลช้าและไม่มีฟองฟู่

plumbing-05

01  ถอดก๊อกโดยปลดสายท่อน้ําดีจากขั้วสต็อปวาล์วและขั้วของก๊อกน้ําซึ่งอยู่ด้านใต้อ่างล้างหน้าออก เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซม

02  ใช้ประแจขันส่วนปลายของก๊อกเพื่อแยกส่วนต่าง ๆ ออกมาทําความสะอาด

03  ทําความสะอาดคราบตะกรันที่เกาะบนตัวกรองพลาสติกและตะแกรงส่วนปลาย หากคราบยังไม่ออกให้แช่ในน้ําส้มสายชูทิ้งไว้ แล้วใช้แปรงขัดอีกรอบ

04  เรียงส่วนต่าง ๆ กลับคืนให้ถูกต้องก่อนขันประกอบคืนยังตัวก๊อก พร้อมต่อท่อน้ำกลับเข้าไป แล้วลองเปิดน้ำตรวจสอบว่าเรียบร้อยดีหรือไม่