คู่มือคู่บ้าน : PLUMBING ระบบประปา

* ก่อนจะลงมือซ่อม ระบบประปา ควรเริ่มจากการปิดสต็อปวาล์วก่อนเสมอ *

 

 ปัญหา”ระบบประปา”ที่พบบ่อย

น้ํารั่วซึมออกจากข้อต่อท่อพีวีซีฝังผนัง

ระบบประปา

01  สกัดผิวปูนรอบ ๆ ท่อออกเล็กน้อย หรือหากมีการกรุผนังด้วยกระเบื้อง ก็ควรเลาะกระเบื้องออกก่อนสําหรับเตรียมการซ่อมแซม

02  ใช้ใบเลื่อยเหล็กตัดข้อต่อเดิมที่มีการปริแตกออก โดยตัดให้ชิดขอบเดิม เหลือความยาวท่อด้านล่างไว้ให้มากท่ีสุด

03  ตกแต่งปลายท่อให้เรียบเนียนด้วยหลังใบเลื่อย พยายามอย่าให้มีเศษอะไรร่วงหล่นลงไปในท่อ

04  นําข้อต่อช้ินใหม่มาลองสวมทาบดูก่อน หากสวมไม่ได้ให้ใช้กระดาษทรายน้ำขัดถูบริเวณปลายท่อจนสามารถสวมไดพ้ อดี

05  เช็ดทําความสะอาดก่อนทากาวประสานท่อพีวีซีทั้งส่วนปลาย และส่วนข้อต่อชิ้นใหม่ เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะได้แน่นหนาขึ้น

06  ทิ้งกาวไว้ให้แห้งประมาณ 20 นาที ก่อนต่อประกอบตัวก๊อกกลับคืน แล้วปิดผิวปูนให้เรียบร้อย