คู่มือคู่บ้าน : PLUMBING ระบบประปา

ตะแกรงน้ําทิ้งระบายช้า

plumbing-02

01  ดึงฝาตะแกรงขึ้นมาเพื่อตรวจดูความสกปรกก่อนทําความสะอาด

02  ใช้แปรงขัดทําความสะอาดส่ิงสกปรกออกให้หมด ห้ามทิ้งคราบไขมันหรือเศษฝุ่นลงไปในท่อเพื่อป้องกันท่ออุดตัน

03  หากมีคราบสนิมที่ขัดไม่ออก แนะนำให้ใช้น้ำยาขจัดคราบสนิมช่วย เท่านี้ตะแกรงเหล็กก็จะสะอาดขึ้น

04  ก่อนปิดฝาตะแกรงกลับคืนควรเทน้ําเลี้ยงเอาไว้รอบ ๆ รางเหล็กด้านในก่อน เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ แล้วจึงปิดกลับคืนให้เรียบร้อย