ค่าแรงช่าง

รู้ไว้ใช่ว่า ราคาค่าแรงช่างตามมาตรฐาน

ค่าแรงช่าง
ค่าแรงช่าง

แค่การหาช่างที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านว่ายากแล้ว ค่าแรงช่าง ที่เป็นมาตราฐานอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ยิ่งยากกว่า เพื่อจะได้เข้าใจราคาที่สมเหตุสมผลต่อเราและช่าง

บ้านและสวนจึงหาราคา ค่าแรงช่าง ในแต่ละประเภทมาให้ผู้อ่านหรือผู้ที่กำลังสร้างบ้านเข้ารับรู้ไว้จะได้ไม่ถูกหลอกกัน ซึ่งทั้งหมดที่เรารวบรวมมานี้เป็นราคาโดยเฉลี่ย และอาจจะแปรผันตามฝีมือ สภาพเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงปี

ช่างก่อสร้าง

อาชีพที่คลุกคลีเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น บ้านอาคาร โรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ช่างที่มืออาชีพนอกจากจะทำหน้าที่ปลูกสร้างเพียงอย่างเดียว ยังต้องวางแผน กำหนดโครงสร้าง กำหนดแบบบ้าน และประเมินราคาเป็นทำงานเข้าใจกันดีกับผู้รับเหมา

ราคาก่อสร้าง : คิดเป็นต่อตร.ม.ราคาแปรเปลี่ยนขึ้นลงตามความชำนาญและฝีมือช่าง โดยเฉลี่ยอยู่ที่

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว : 11,500 – 15,000 บาท
บ้านเดี่ยว2-3 ชั้น : 10,600-15,000 บาท

 ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า ราคาค่าแรง

นอกจากการเดินระบบไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้ว ช่างไฟที่ดีจะต้องเลือกอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้และมีความปลอดภัย เพราะหากเลือกผิดก็อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัยได้

ช่างไฟฟ้ามืออาชีพไม่ควรมาพร้อมอุปกรณ์เพียงคัตเตอร์และคีมเท่านั้น แต่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์วัดกำลังไฟที่ได้มาตราฐานและอุปกรณ์ที่ครบสมบูรณ์ เพราะงานไฟฟ้าเป็นเรื่องอันตรายยิ่ง การเลือกใช้ช่างมืออาชีพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก

ค่าแรง : ช่างติดตั้งไฟฟ้า เดินสายไฟ ในแต่ละจุดของบ้านจะอยู่ในช่วงราคา 600-800 บาทต่อจุด

 


5 วิธี ตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้า ด้วยตัวเองง่ายๆ


ช่างประปา

งานประปาเป็นงานที่เจ้าของบ้านจัดการด้วยตัวเองได้ยากหากไร้เครื่องมือช่างเฉพาะทาง เพราะเป็นการเดินระบบงานที่ซ่อนไปตามส่วนต่างๆ ของบ้าน ซึ่งช่างประปาที่มีประสบการณ์จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นยำและหาวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุด นอกจากความเข้าใจเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเดินระบบท่อแล้ว ช่างประปาที่มีความสามารถยังต้องรู้เรื่องของระบบแรงดันน้ำและกลไกของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น ปั๊มน้ำ อีกด้วย

ค่าแรง : ราคาช่างเดินระบบท่อจะคิดราคาอยู่ที่ 35-100 บาทต่อเมตร

 


เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานงานประปาในบ้าน


 

ช่างลงเสาเข็ม

เสาเข็มเป็นส่วนล่างสุดของโครงสร้างบ้าน ซึ่งจะฝังตัวอยู่ในดินเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลัง และกระจายน้ำหนักลงสู่พื้นดิน ชะลอการทรุดตัวของดิน เสาเข็มอาจเป็นไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กรูปพรรณก็ได้ ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กก็ใช้เข็มที่สั้นและจำนวนไม่มาก ถ้าอาคารขนาดใหญ่ก็ใช้เข็มที่มากขึ้น ส่วนเสาเข็มนั้นจะต้องลงไปลึกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับชั้นดิน ถ้าชั้นดินแข็งอยู่ตื้นก็ไม่จำเป็นต้องลงเสาเข็มลึกมาก

ค่าแรง : 30-100 บาท/ม. (เสาเข็ม 3 ม. : 3*100 = 300 บาท)

 


รู้จักเสาเข็มสำหรับงานต่อเติม ป้องกัน บ้านทรุด ตั้งแต่ต้น


อ่านต่อหน้า 2