VNITROBLOCK จากโรงงานเก่าสู่ซิกเนเจอร์สโตร์คาเฟ่ ณ กรุงปราก

VNITROBLOCK คาเฟ่สไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ และ Signature Store ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก อีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่มองหามุมพักผ่อนแห่งใหม่ในการไปเยือนยุโรป