TOUCH STUDIO รีโนเวททาวน์โฮม เป็นสำนักงานสถาปนิก TOUCH ARCHITECT

2 สถาปนิกคุณเอฟ – เศรษฐการ ยางเดิม และ คุณจือ – คุณภาพิศ ลีลานิรมล ในนาม TOUCH Architect เลือก โฮมออฟฟิศโมเดิร์น 3 ชั้นให้เป็นบ้านและที่ทำงานในที่เดียวกัน