TEMPLE HOUSE เข้าเปลี่ยนโฉมลำพูนเมืองเนิบนาบ ด้วยสถาปัตยกรรมและพื้นที่ศิลปะ

หลายคนรู้จักจังหวัดลำพูนในฐานะเมืองรองขนาดเล็กที่อยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายของใครหลายคน  นั่นจึงทำให้ลำพูนกลายเป็นเมืองทางผ่าน หรืออย่างมากก็เป็นจังหวัดสำหรับ one day trip แวะจากเชียงใหม่เพื่อมาเที่ยวทริปสั้น ๆ เท่านั้น หากมองผิวเผินการท่องเที่ยวปริมาณแค่นี้ อาจจะเพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเล็ก ๆ แต่ความเป็นจริงลำพูนกำลังนับถอยหลังลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ อีกทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มักเลือกลงทุนที่จังหวัดหลัก ๆ อย่างเชียงใหม่มากกว่า ทำให้วัยรุ่นและวัยทำงานเลือกออกไปทำงานในพื้นที่อื่น เหลือแต่คนชรากับเด็กที่ยังอาศัยในเมืองบ้านเกิด ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สถาปนิกและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคุณไชยยง รัตนอังกูร ซึ่งเป็นคนลำพูนโดยกำเนิด ร่วมกันลงทุนเปิด คาเฟ่ลำพูน ด้วยการมองเห็นโอกาสและแนวทางการปรับเปลี่ยนฟื้นฟูจังหวัดลำพูน โดยใช้งานออกแบบเข้ามาสร้างสรรค์ ประจวบเหมาะกับมีอาคารเก่าบริเวณใกล้กับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารประกาศขาย อาจารย์สิงห์และคุณไชยยงจึงตัดสินใจรีโนเวตอาคารหลังนี้ จนเกิดเป็น Temple House ซึ่งเกิดจากความตั้งใจให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลากับลำพูนมากขึ้นกว่าแค่เป็นเมืองทางผ่านอย่างที่เคยเป็นมา ชมส่วนของแกลเลอรี่ต่อหน้า 2 คลิก