เยือน TAIWAN DESIGN WEEK เปิดชุมชนนักสร้างสรรค์ อัปเดตดีไซน์ไต้หวันทศวรรษนี้

ตาม room ไปเยือน TAIWAN DESIGN WEEK ครั้งแรก เข้าใจความเป็นไต้หวันในทศวรรษนี้ผ่านแง่มุมดีไซน์ เยี่ยมชุมชนนักสร้างสรรค์ พร้อมร่วมพิธีมอบรางวัลด้านการออกแบบที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย Taiwan Design Week ครั้งแรกจัดขึ้นที่ Songshan Cultural and Creative Park กลางกรุงไทเป มาในธีม Elastic Bridging นำเสนอแนวโน้มงานออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ล้วนบอกเล่าเรื่องราวการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และการร่วมมือระหว่างไต้หวัน และสากลได้อย่างยืดหยุ่น และมีสมดุล เพื่อนำไปสู่การก้าวข้ามกรอบจำกัด เปิดความเป็นไปได้ใหม่ และสร้างแพลตฟอร์มรองรับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในแวดวงสร้างสรรค์ เนื่องจากไต้หวันเป็นเกาะ จึงมีลักษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศเฉพาะ รวมถึงมีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน แต่เมื่อมองจากภาพรวมงานออกแบบยุคนี้จะพบว่า นักออกแบบไต้หวันรุ่นใหม่ต่างปรับตัวอย่างยืดหยุ่น และพยายามเชื่อมโยงภูมิปัญญาเข้ากับงานออกแบบหลากหลายสาขา เพื่อมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมในภาพรวม โดยยังคงสอดแทรกเอกลักษณ์ทางความคิด หรือวัฒนธรรมไว้ได้อย่างน่าสนใจ Theme Exhibition นิทรรศการภายใต้ธีมหลักของงาน Elastic Bridging จัดแสดงผลงานการออกแบบของนักออกแบบไต้หวันรุ่นใหม่ 54 ทีม รังสรรค์ขึ้นโดย curator ไฟแรงอย่าง […]

Oliver Lin พานักออกแบบไทยเจาะตลาดเอเชียด้วย Golden Pin Design Award

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลก เช่นเดียวกันกับที่ไต้หวัน สถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน หรือ Taiwan Design Research Institute (TDRI) ได้รับการก่อตั้งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไต้หวันผ่าน “พลังแห่งการออกแบบ” ที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็นแพลตฟอร์ม ที่สร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนผ่านการเป็นผู้จัดการมอบรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติอย่าง Golden Pin Design Award (GPDA) ตามไปฟัง Oliver Lin รองประธาน TDRI เชิญชวนนักออกแบบไทยก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติกับ Golden Pin Design Award เวทีประกวดที่ได้จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 40 ปี พร้อมบอกเล่าถึงการมาเยือนกรุงเทพฯในครั้งนี้ นำทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัล GPDA ในปีก่อนมาร่วมนำเสนอแนวคิดด้านการออกแบบที่น่าสนใจในงานสัมมนา Design Perspectives x Golden Pin Salon Bangkok 2023 “การจัด Salon หรืองานสัมมนาในครั้งนี้ เรามุ่งไปที่ประเทศที่นักออกแบบมีศักยภาพสูง มีกระแสความเคลื่อนไหวด้านการออกแบบที่น่าสนใจ และแน่นอนว่าไทยคือหนึ่งในนั้น เรามองว่าไทยมีศักยภาพทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม หรืองานออกแบบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานโฆษณา […]