SRIWARA OFFICE เปลี่ยนโฮมออฟฟิศเป็นโชว์รูมเสื้อผ้าพร้อมลอง

SRIWARA OFFICE โปรเจ็กต์เปลี่ยนโฮมออฟฟิศเป็นโชว์รูมเสื้อผ้าและสำนักงานใหญ่ โดยการรีโนเวตเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงเส้นทางสัญจรภายในอาคาร