PLAYROOM OFFICE โคเวิร์กกิ้งสเปซที่ออกแบบจากพื้นที่ขนาดเล็ก

PLAYROOM OFFICE โคเวิร์กกิ้งสเปซกึ่งสำนักงานให้เช่าแห่งนี้ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ขนาดเล็ก