Pride กับดอกไม้ที่แฝงความหมายไว้

Pride Month เทศกาลสำคัญของกลุ่ม LGBTQ+ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับดอกไม้ที่มีหมายแอบแฝงในความเป็นมาของกลุ่มผู้มีความหลากลายทางเพศ ที่หลายคนยังไม่รู้