MACROCARE OFFICE พื้นที่น้อยแต่แทรกไว้ด้วยสีเขียวทุกอณู

MacroCare ออฟฟิศทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่เรียบง่ายทันสมัย ที่มีพื้นที่สีเขียวซึ่งสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ภายนอก แม้จะสร้างอยู่บนพื้นที่จำกัดก็ตาม