KLIQUEX SAMYAN Co-Working Space ที่กระตุกความสร้างสรรค์ด้วยสีเหลือง

KLIQUEX SAMYAN Co-Working Space ย่านสามย่าน ที่กระตุกความสร้างสรรค์ด้วยสีเหลืองสดใส พร้อมปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่จัดอีเว้นต์ได้ในตัว

K2Design

ที่อยู่ 355 อาคารแอมพาร์ค ชั้น 3 ถนนเจริญเมือง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 105 4654
www.k2design.co.th 
Facebook/k2design