GOOP HQ ออฟฟิศแบรนด์ไลฟ์สไตล์ ที่มีเป้าหมายเป็นความสุขของผู้หญิง

Goop คือแบรนด์ไลฟ์สไตล์ของกวินเนท ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้หญิงเลือกสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองตั้งแต่สไตล์ การท่องเที่ยว งาน อาหาร ความงาม