LITTLE SHELTER HOTEL ภาพสะท้อนเมืองเชียงใหม่ที่ซ่อนตัวกลางต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำปิง

Little Shelter Hotel โรงแรมที่ดูเรียบง่ายทั้งรูปทรงและสีสัน เสน่ห์และความงามเฉพาะของพื้นที่มาผสมผสานกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่

The Commons คอมมูนิตี้ใจกลางทองหล่อ

เมื่อลองมองแบบเจาะลึกแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไป เหมือนเช่นคอมมูนิตี้เปิดใหม่ใจกลางทองหล่อที่มีชื่อว่าThe Commons แห่งนี้