CUUN COFFEE คาเฟ่เกาหลีที่ดึงก้อนเมฆจากท้องฟ้า ลงมาลอยบนพื้นกลางหมู่บ้านชอนจูฮันอก

คาเฟ่เกาหลี แนวมินิมัลในเมืองชอนจู ประเทศเกาหลีใต้ ที่ผู้ออกแบบจาก Design Studio MAOOM เก็บภาพบรรยากาศของเหล่าก้อนเมฆสีขาวจากท้องฟ้ากว้างในเมือง มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ