COPENHILL โรงงานเผาขยะในโคเปนเฮเกน ที่มีหลังคาเป็นสวนเขียว ทางเดินป่า และลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม

CopenHill หรือ Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานสายพันธุ์ใหม่ ที่ตอกย้ำเป้าหมายของโคเปนเฮเกนในการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลกในปี 2025