CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG

COPENHILL โรงงานเผาขยะในโคเปนเฮเกน ที่มีหลังคาเป็นสวนเขียว ทางเดินป่า และลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม

CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG

CopenHill ยกสวนเขียว ลานสกี ทางเดินป่า ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมไว้บนโรงงานเผาขยะในกรุงโคเปนเฮเกน

CopenHill หรือที่รู้จักกันในชื่อ Amager Bakke ที่นี่เปิดเป็นโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานสายพันธุ์ใหม่ ที่ยกลานสกี เส้นทางเดินป่าและกำแพงปีนเขาไว้บนอาคารแห่งนี้ด้วย เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของโคเปนเฮเกนในการเป็น carbon-neutral city หรือเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลกในปี 2025
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
CopenHill เป็นโรงงานขนาด 41,000 ตารางเมตร ที่มาพร้อมศูนย์นันทนาการในเมืองและศูนย์กลางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนงานสถาปัตยกรรมให้กลายเป็นแลนด์มาร์กของเมืองด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม หนึ่งในความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่ม
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
โรงงานนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Amager ซึ่งตั้งติดริมแม่น้ำ แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดทันสมัยทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียและกระบวนการผลิตพลังงานของที่นี่ทำให้แทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบสามารถใช้เป็นพื้นที่นันทนาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาผาดโผนอย่างการเล่นเวคบอร์ด, สนามแข่งรถโกคาร์ท, ลานสกี, การเดินป่า ไปจนถึงการปีนหน้าผา ทำให้ที่นี่กลายเป็นหมุดหมายของผู้ที่รักในกีฬาผาดโผนอย่างไม่ต้องสงสัย
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
ปริมาตรภายในของโรงไฟฟ้าถูกคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยมีการวางผังตำแหน่งที่แม่นยำ รวมไปถึงการจัดเรียงเครื่องจักรต่าง ๆ ไล่ตามลำดับความสูงของโครงสร้างหลังคาให้เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ลาดเอียง ให้มีสโลปเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่เล่นสกีขนาด 9,000 ตารางเมตร
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
โดยความลาดเอียงและระยะทางที่ได้เทียบเท่ากับ Olympic half-pipe แต่สำหรับมือใหม่หัดเล่นและเด็ก ๆ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะได้ออกแบบลานสกีขนาดย่อมบริเวณด้านล่างไว้รองรับ ซึ่งเมื่อเดินทางด้วยลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังยอดเขานี้ ระหว่างทางคุณจะได้เห็นการทำงานของเตาเผาขยะตลอด 24 ชั่วโมง
CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIGCopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG CopenHill Amager Bakke โรงงานแปรรูปขยะ โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก carbon-neutral city เมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของโลก ในปี 2025 BIG
ภาพ: Laurian-Ghinitoiu, Rasmus-Hjortshoj, Aldo-Amoretti, SLA, Soren-Aagaard
เรียบเรียง: BP