CHIA TAI สเปซที่พร้อมให้พนักงานเติบโตดั่งเมล็ดพันธุ์พืช

CHIA TAI ผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตรที่มาพร้อมออฟฟิศที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน พร้อมแทรกพื้นที่สีเขียวไว้ในทุกอณู