McCANN WORLDGROUP THAILAND พื้นที่ทำงานที่ยิ่งยืดหยุ่น ยิ่งใช้งานดี

McCANN WORLDGROUP THAILAND ปรับเปลี่ยนพื้นที่นั่งทำงานกับพื้นที่พักผ่อนให้มีความต่อเนื่องกัน ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน

Beautbureau

ที่อยู่ 135/11 ซอยศูนย์วิจัย ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 083 779 9962
www.beautbureau.com
Facebook/Beautbureau