APOS THE HQ นั่งทำงานในพิพิธภัณฑ์เสื้อยืดและร้านค้า 9 ร้าน

Apostrophys Group ออฟฟิศที่ออกแบบเป็นพื้นที่เชิงทดลองสร้างสรรค์ ด้วยการแบ่งโซนต่างๆ ด้วยการใช้สีแทนผนัง ทำให้พื้นที่ภายในเชื่อมต่อกันได้หมด