แปลงร่างเป็นหมอตรวจ โรคข้าว ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่าน “ไลน์บอทโรคข้าว”

ไลน์บอทโรคข้าว เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุ โรคข้าว ได้พร้อมทั้งแนะนำวิธีการจัดการ เพียงแค่ถ่ายรูปโรคข้าวที่พบและส่งรูปไปยังในแอปพลิเคชันไลน์