AD ARCHITECTURE OFFICE แปลงโฉมโรงงานเก่าทิ้งร้างเป็นออฟฟิศสถาปนิก

AD Architecture เกิดจากการแปลงโฉมโรงงานเก่าทิ้งร้างในเมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง โดยเคารพบริบทเดิมให้มากที่สุด