งานภูมิสถาปัตยกรรมไทยกับรางวัล IFLA ASIA-PACIFIC AWARD 2017

IFLA Asia-Pacific Landscape Architecture Award 2017 รางวัลผลงานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบและแนวคิดที่น่าสนใจของภูมิสถาปนิกในไทยและเอเชีย

2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress โดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

บรรดาภูมิสถาปนิก นักออกแบบ รวมถึงผู้ที่สนใจด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้มารวมตัวกันที่งานนี้ 2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย