งานภูมิสถาปัตยกรรมไทยกับรางวัล IFLA ASIA-PACIFIC AWARD 2017

ผ่านไปแล้วกับงาน 2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ที่จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด BLUE, GREEN AND CULTURE เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมและชีวิต ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีกิจกรรมมากมายเกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งในปีนี้ทาง IFLA Asia-Pacific ได้มีการประกาศรางวัลแก่ผลงานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบ รวมถึงแนวคิดที่น่าสนใจจากบรรดาภูมิสถาปนิกชาวไทยและชาวเอเชีย กับรางวัล IFLA Asia-Pacific Landscape Architecture Award 2017 อีกด้วย

KEYNOTE SPEAKERS ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตยกรรมในงานนี้ (รูปจาก Shma Company Limited)

จุดมุ่งหมายของงานนี้ต้องการเผยแพร่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านงานออกแบบของภูมิสถาปนิกผู้มีประสบการณ์และมีบทบาทในยกระดับชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมและบริบทของเมืองในทางที่ดีขึ้น

สำหรับรางวัล IFLA Asia-Pacific Landscape Architecture Award 2017 ในปีนี้ มีผลงานภูมิสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายในแขนงต่างๆ ได้แก่…

  • Winning Entries from the Analysis & Master Planning Category
  • Winning Entries from the Communities Category
  • Winning Entries from the Cultural and Urban Landscape Category
  • Winning Entries from the Infrastructure Category
  • Winning Entries from the Lighting and Night Experience Category
  • Winning Entries from the Nature Conservation Category
  • Winning Entries from the Parks and Open Space Category
  • Winning Entries from the Residential Category
  • Winning Entries from the Skyrise Greenery Category
รูปจาก Shma Company Limited

ซึ่งมีผลงานของภูมิสถาปนิกไทยซึ่งคว้ารางวัลไปกว่า 20 ผลงาน อีกทั้งผลงานต่างๆที่น่าสนใจในเอเชีย อาทิ

รางวัล Winning Entries from the Analysis & Master Planning Category: Award of Excellence ได้แก่ 10 Kilometers จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย Shma Company Limited

10 Kilometers โครงการพัฒนาพื้นที่ริมถนนทางเดินในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมเครือข่ายทางสัญจรและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง (Green Corridor) โดยเชื่อมต่อจากจุดต่างๆในเมืองที่มีความสำคัญทางระบบคมนาคมได้แก่ จตุจักร คลองบางซื่อ คลองประปา อุรุพงษ์ สถานีรถไฟหัวหมาก และสะพานปลา 

รูปจาก Shma Company Limited
รูปจาก Shma Company Limited
รูปจาก Shma Company Limited

รางวัล Winning Entries from the Residential Category: Outstanding Award ได้แก่ 23° Estate จ.นครราชสีมา ประเทศไทย โดย Shma Company Limited

23 Degree Estate โครงการที่พักอาศัยที่นำเอาธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโดยคำนึงถึงความสำคัญของน้ำและการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ อีกทั้งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่น การลดหลั่นของผืนดินตามฟอร์มของธรรมชาติ ประกอบกับบริบทโดยรอบอย่างภูเขา เกิดเป็นความสวยงามของภูมิทัศน์ที่แท้จริง

รูปจาก Shma Company Limited

รางวัล Winning Entries from the Parks and Open Space Category: Award of Excellence ได้แก่ The Metro-Forest Project จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย Landscape Architects of Bangkok Ltd.

โครงการป่าในกรุง บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ นับเป็นอีกโครงการที่ช่วยเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่า พื้นที่ภายในประกอบด้วยอาคารนิทรรศการที่บอกเล่าถึงสภาพป่าเดิมในกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงห้องฉายภาพยนตร์ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในเมือง และยังมีทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ป่าในโครงการอีกด้วย

เครดิต https://www.asla.org
เครดิต https://www.asla.org

รางวัล Winning Entries from the Cultural and Urban Landscape Category: Honourable Mention ได้แก่ Lankila Pat2 (ลานกีฬาพัฒน์ 2) จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย Shma Soen Company Limited

ลานกีฬาพัฒน์ 2 ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ ถนนพระราม 6 พื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อชุมชน โดยคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้พื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนและพัฒนาชุมชน จากพื้นที่รกร้างกลายมาเป็นพื้นที่เพื่อชุมชนภายใต้แนวความคิด “ลานบ้าน ลานดิน” ประกอบด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ทั้ง ลานกีฬา ลานศิลปวัฒนธรรม พื้นที่ปลูกผักและ สวนสาธารณะ

รูปจาก Shma SoEn
รูปจาก Shma SoEn

รางวัล Winning Entries from the Communities Category: Award of Excellence ได้แก่ Siam Green Sky จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย Landprocess Landscape Architecture & Urban Design

สวนเกษตรลอยฟ้า หรือโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดย่านใจกลางเมือง นับเป็นแลนมาร์กที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรม การปลูกพืชตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ และผักสวนครัว

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://iflaapr.org/annual-events/ifla-apr-awards/

อ่านต่อ 2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress คลิกที่นี่

2017 IFLA Asia-Pacific Regional Congress โดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย


เรื่อง: Bundaree D.

ภาพ: Shma Company Limited, Shma SoEn, Landscape Architects of Bangkok และ www.asla.org