หน้าวัวใบสแกนเด็นส์

หน้าวัวเลื้อย /String of Pearls ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium scandens (Aubl.) Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นเล็ก 3 – 4 มิลลิเมตร ใบ: ใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 6 – 10 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเหลือบเงิน เส้นกลางใบเด่นชัด ก้านใบกลม ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่ กว้าง 1 – 1.2 เซนติเมตร ยาว 2 – […]

หน้าวัวใบโพโดฟิลลัม

หน้าวัวใบแฉกฝอย ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium podophylum (Cham. & Schltdl.) Kunth วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: ลำต้นเล็ก ข้อสั้น จำนวนใบต่อต้นน้อย เจริญเป็นกอ ทรงพุ่มแผ่กว้าง 50 – 60 เซนติเมตร ใบ: คล้ายรูปหัวใจป้อม ขนาด 15 – 90 เซนติเมตร แผ่นใบหยักเว้าตามแนวเส้นใบและเส้นใบย่อยเป็น 5 – 11 แฉก ปลายเรียวแหลม แผ่นใบแข็งหนา สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว 40 – 80 เซนติเมตร เป็นสันด้านบน ด้านล่างมนแข็งเหนียว ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 5 – […]

หน้าวัวใบพีดาโตราดิเอตัม

หน้าวัวใบแฉก ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pedatoradiatum Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 – 3เซนติเมตร ทรงพุ่มแผ่กว้างกว่า 1 เมตร ใบ: ใบค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเกือบถึงกึ่งกลางใบเป็น 10 – 13 แฉก ปลายแหลม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 35 – 80 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอกแคบ กว้าง 5 – 7 มิลลิเมตร ยาว 7 – 9 เซนติเมตร ลู่ลง ปลายเรียวแหลมและบิดเล็กน้อย สีเขียว […]