หน้าวัวใบโพโดฟิลลัม

หน้าวัวใบแฉกฝอย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium podophylum (Cham. & Schltdl.) Kunth
วงศ์: Araceae
podophylum1ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นเล็ก ข้อสั้น จำนวนใบต่อต้นน้อย เจริญเป็นกอ ทรงพุ่มแผ่กว้าง 50 – 60 เซนติเมตร
ใบ: คล้ายรูปหัวใจป้อม ขนาด 15 – 90 เซนติเมตร แผ่นใบหยักเว้าตามแนวเส้นใบและเส้นใบย่อยเป็น 5 – 11 แฉก ปลายเรียวแหลม แผ่นใบแข็งหนา สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว 40 – 80 เซนติเมตร เป็นสันด้านบน ด้านล่างมนแข็งเหนียว
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม สีเขียวอ่อน ปลีดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาว 6 – 15 เซนติเมตร สีเขียวหรือสีเขียวอมม่วงแดงเรื่อ ก้านช่อดอกกลม ยาว 0.50 – 1 เมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำและเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับอาคาร