รวบรวม 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์มา เชื้อราปฏิปักษ์โรคพืช

หนึ่งในสารชีวภัณฑ์ที่ช่วยในการกำจัดเชื้อราโรคพืชได้เป็นอย่างดี มีความปลอดภัยสูง เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา เชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราโรคพืช