ผักคราด

ผักคราดหัวแหวน/ผักตุ้มหู/ผักเผ็ด/อึ้งฮวยเกี้ย/Para Cress/Toothache Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen วงศ์: Asteraceae (Compositae) ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน มีขนเล็กน้อยและมีสีแดงเรื่อ ใบ: เดี่ยว รูปสามเหลี่ยมถึงรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว ผิวใบสาก ดอก: ช่อดอกผลิจากซอกใบ ปลายยอดชูตั้งขึ้น แต่ละช่อมีดอกย่อยเล็ก ๆ อัดกันแน่นคล้ายตุ้มหู บางท้องถิ่นจึงเรียก“ผักตุ้มหู” มีกลีบดอกสีเหลืองเรียงเป็นวงรอบ เมื่อดอกแก่จะติดเมล็ด รูปรีเรียว ยาวประมาณ 5 เซนติเมตรสีดำหรือสีน้ำตาลคล้ำ ส่วนปลายมีขนช่วยกระจายพันธุ์ ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้คลุมดิน หรือไม้กระถาง ♦ ยอดอ่อนกินเป็นผักสดแกล้มกับน้ำพริก ลาบ ก้อย […]

ผกากรองเลื้อย

Creeping Lantana/Weeping Lantana ชื่อวิทยาศาสตร์: Lantana camara L. วงศ์: Verbenaceae ประเภท ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มรอเลื้อยอายุหลายปี ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง 30-50 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดเลื้อยทอดเลื้อยได้ไกล 1 – 3 เมตร ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตรปลายใบมนถึงแหลม โคนใบมน ขอบใบจักซี่ฟัน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีขนสั้นสากมือและมีกลิ่นฉุน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ช่อละ 10 – 20 ดอก รูปกรวย โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 6 แฉก มีกลิ่นฉุน ผล: กลม เมื่อสุกสีม่วงอมฟ้า […]

ตีนตุ๊กแก

มะเดื่อเถา/ลิ้นเสือ/Climbing fig/Creeping fig/Creeping rubber plant/Tropical Ivy ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus pumila L. วงศ์:  MORACEAE ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก ความสูง: ยอดเลื้อยได้ไกล 2-5 ม. ใบ: ใบรูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังสีเขียวเข้ม ผิวสาก ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 8-20 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี ผล: ผลสดมีเนื้อรูปทรงกลมหรือรูปไข่ เมื่อแก่สีม่วงดำ ดิน: ดินร่วนซุยหรือดินปนทราย น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งาน: ปลูกเป็นไม้เลื้อยเกาะผนังหรือประดับตามแนวรั้ว