ปาล์มขนไก่

Seashore Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 1 – 2 เมตร ทรงพุ่ม: เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.50 เมตร ใบ: รูปขนนกเป็นพวง ใบย่อยแตกออกเป็นกระจุก 2 – 3 ใบ แผ่กางออกคนละทิศทาง เป็นพวงคล้ายไก่พองขน ช่อดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 60 เซนติเมตร ผล: กลมรี ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง กินได้ ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ทนความแห้งแล้งได้ ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 5 […]

หมากนวล

Christmas Palm/Manila Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร คอยาว 30 – 50 เซนติเมตร มีสีเขียวนวล ใบ: สีเขียว รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบเรียวแหลม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอสีขาว ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ผล: ผลกลมรี ยาว 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงเข้ม ติดเมล็ดจำนวนมาก ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดใช้เวลา 1 – […]

เฟินใบมะขาม

กูดสร้อย/ Fishbone Fern/ Sword Fern ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis cordifolia (L.) Presl วงศ์: Nephrolepidaceae ประเภท: เฟินดิน ลำต้น: เป็นเหง้าสั้น ทุกส่วนมีขนหรือเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม มีไหลเป็นเส้นเล็ก ดูคล้ายเชือกเลื้อยไปตามผิวดิน และเกิดเป็นต้นใหม่ตามไหลได้ ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ทางใบยาว 50 – 60 เซนติเมตร ใบย่อยรูปใบหอกแคบ ไม่มีก้านใบ สปอร์อยู่ใต้ใบ เรียงเป็นแถวเดียวตามขอบใบ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทรายหรือกาบมะพร้าวสับ แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์และแยกกอ