9 ไอเดีย เปลี่ยนพื้นที่ ใต้บันได ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

พื้นที่ ห้องใต้บันได ที่หลายๆ บ้านมี เดิมทีอาจเป็นแค่ห้องเก็บของที่รกและฝุ่นหนาเตอะ หรือไม่ก็ปล่อยว่างไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์

A BRIEF HISTORY OF SOFA ประวัติย่อของโซฟา

โซฟาที่นั่งกันอยู่ทุกวัน แต่ทราบหรือไม่ว่าก่อนหน้าเคยมีหน้าตาแบบไหนกันบ้าง ไปดูกัน