SAFEBOX OFFICE BANGKOK พลิก โกดังเก่า ให้กลายเป็นสำนักงานให้เช่า

Safebox Office Bangkok โครงการ สำนักงานให้เช่า ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ โกดังรีโนเวต กลุ่ม โกดังเก่า อายุกว่าครึ่งศตวรรษของโรงงานอะลูมิเนียมเส้น “ไทยเม็ททอล อะลูมิเนียม” ย่านบรรทัดทอง