SAFEBOX OFFICE BANGKOK พลิก โกดังเก่า ให้กลายเป็นสำนักงานให้เช่า

Safebox Office Bangkok โครงการ สำนักงานให้เช่า ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ โกดังรีโนเวต กลุ่ม โกดังเก่า อายุกว่าครึ่งศตวรรษของโรงงานอะลูมิเนียมเส้น “ไทยเม็ททอล อะลูมิเนียม” ย่านบรรทัดทอง

Safebox Office Bangkok อยู่ภายใต้การดูแลของคุณธรรม-ทักษิณวราจาร และคุณสาวิน ตันธนวัฒน์ จาก Mangotree Landscape ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเก็บความทรงจำเดิมของพื้นที่ไว้ให้มากที่สุด เช่น โครงสร้างอาคารเดิม และพื้นไม้ไว้ให้มากที่สุด พร้อมกับการต่อเติมโครงสร้างใหม่บางส่วนเพื่อเสริมความแข็งแรง และการตกแต่งด้วยบรรยากาศร่วมสมัย

โดยเป็นการรีโนเวตทีละส่วนผสมองค์ประกอบการตกแต่งสมัยใหม่เข้ากับความดิบกระด้างของอาคารเดิม ตัวอาคารสำนักงานแนวราบความสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย 9 พื้นที่สำนักงานย่อย พื้นที่ส่วนกลางที่ชั้น 1 และชั้น 3 โดยมีทั้งห้องประชุม แพนทรี่ และโซนพักผ่อนสำหรับพนักงานทุกบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนออกมาพบปะกันมากกว่าจะแบ่งโซนแต่ละสำนักงานอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้บนพื้นที่ส่วนกลางชั้น 1 ยังมีมุมคาเฟ่จาก Katanyu Lab ซึ่งช่วยดึงดูดงานอีเว้นต์ หรืองานสัมมนาเล็ก ๆ ทำให้พื้นที่ส่วนกลางใช้งานได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

การออกแบบนำแนวคิดอาคารเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เช่น การวางระบบท่อน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศเพื่อรวบรวมน้ำทุกหยดมาเป็นน้ำรดต้นไม้ การติดตั้งสวนแนวตั้ง บนเปลือกอาคารเพื่อช่วยลดฝุ่นควัน และลดความร้อนภายในอาคาร รวมไปถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้า ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจที่ปรับตัวไปพร้อมกับบริบทความเป็นเมืองยั่งยืน

ที่ตั้ง  

1706/26 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

พิกัด

โทร.06-2828-2499

https://www.facebook.com/safeboxbangkok

เจ้าของ : คุณขวัญพยัคฆ์ พยัคฆนันทน์ และคุณพีรภาว์ รัตนศิริวิไล

ออกแบบ  : คุณธรรม ทักษิณวราจาร Mangotree Landscape