EO House บ้านเล็กขนาด 95 ตารางเมตร แต่ฟังก์ชันครบ ไม่อึดอัด

บ้านขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่เพียง 95 ตารางเมตร โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ที่มีโจทย์หลักคือความเป็นส่วนตัว ส่งผลให้ด้านหน้าบ้านปิดทึบแต่ข้างในโปร่ง