EKAR เปลี่ยนทาวน์โฮมเป็นออฟฟิศบรรยากาศเชียงใหม่

EKAR เปลี่ยนทาวน์โฮมเป็นออฟฟิศ ในบรรยากาศเหมือนอยู่เชียงใหม่ โดยออกแบบให้พื้นที่ภายในถูกใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุด และอยู่สบายเหมือนต่างจังหวัด